Sắc lệnh 208/SL

Sắc lệnh số 208/SL về việc ấn định phụ cấp chính hàng tháng cho các uỷ viên UBKCHC các cấp do Chủ tịch Chính phủ Việt nam dân chủ cộng hoà ban hành

Nội dung toàn văn Sắc lệnh 208/SL ấn định phụ cấp chính hàng tháng uỷ viên UBKCHC


SẮC LỆNH

CỦA CHỦ TỊCH NƯỚC SỐ 208/SL  NGÀY 20 THÁNG 8 NĂM 1948 ẤN ĐỊNH PHỤ CẤP CHÍNH HÀNG THÁNG CHO CÁC UỶ VIÊN UBKCHC CÁC CẤP

CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Chiểu Sắc lệnh số 63 ngày 22-11-1945 và những Sắc lệnh bổ khuyết tổ chức chính quyền nhân dân ở các cấp Kỳ, Tỉnh và Huyện;

Chiểu Sắc lệnh số 77 ngày 21-12-1945 và những Sắc lệnh bổ khuyết tổ chức chính quyền nhân dân ở các thị xã, Thành phố và Khu phố;

Chiểu Sắc lệnh số 1/SL ngày 20-12-1946 và số 34-SL ngày 19-3-1947 tổ chức UBKC;

Chiểu Thông lệnh số 6-NV/CT ngày 28-12-1946 và số 55-NV/CT ngày 14-2-1947 tổ chức chính quyền trong thời kỳ đặc biệt;

Chiểu Sắc lệnh số 91-SL ngày 1-10-1947 sát nhập UBHC và UBKC các cấp Khu, Tỉnh, Huyện, Thị xã thành UBKCHC;

Chiểu Sắc lệnh số 134 ngày 24-7-1946 ấn định phụ cấp hàng tháng cho các Uỷ viên UBHC các cấp;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính;

Sau khi Hội đồng Chính phủ và Ban Thường trực Quốc hội thoả hiệp,

RA SẮC LỆNH:

Điều 1

Nay huỷ bỏ Điều thứ 2 và Điều thứ 3 trong Sắc lệnh 134 ngày 24-7-1946 nói trên và thay bằng những điều sau đây:

Điều 2

Những uỷ viên trong các UBKCHC các cấp được hưởng, kể từ ngày 1-5-1948, một khoản phụ cấp chính hàng tháng là:

 

UBHC

Uỷ Ban kháng chiến Hành chính

 

Chức vụ

hay UBKC

HC kỳ

Liên

khu

Tỉnh hay

thành

phố

Huyện hay

khu phố ở

thành phố lớn

Thị xã

Chú thích

Chủ tịch

Phó Chủ

tịch và Uỷ

viên

Đặc phái

viên Bộ Nội

vụ tại Tỉnh (1)

Phái viên

UBKC HC

Tỉnh tại

Huyện (2)

650đ

600đ

600đ

550đ

500đ

450đ

500đ

400đ

350đ

400đ

350đ

300đ

(1)Những đặc phái viên và phái viên sẽ chỉ được cử trong những trường hợp đặc biệt.

Điều 3

Ngoài phụ cấp chính nói ở Điều 2, vị nào có gia đình được hưởng thêm một khoản phụ cấp hàng tháng như sau này:

- Có vợ hoặc có từ một đến 3 con phải cấp dưỡng: 1/ 2 phụ cấp chính;

- Có từ 4 con trở lên phải cấp dưỡng: 3/4 phụ cấp chính.

Điều 4

Uỷ viên nào được cơ quan của mình tiếp tục trả lương (tỉ như Uỷ viên quân sự) sẽ được lĩnh thêm một khoản "phụ cấp bổ túc" cho được ngang số phụ cấp ấn định ở Điều 2 và Điều 3.

Điều 5

Những công chức chính ngạch hay tuyển theo lối tạm thời được bầu vào các Uỷ ban Kháng chiến Hành chính sẽ được đặt ra ngoài ngạch để giữ những chức vụ trên này và tiếp tục góp hưu liễm vào quỹ hưu bổng.

Khi một công chức được đặt ra ngoài ngạch để giữ một chức vụ kể trên mà tổng số lương bổng ở ngạch và bậc cũ của mình cao hơn số phụ cấp ấn định ở Điều 2 và Điều 3 thì vẫn được giữ nguyên số lương bổng cũ.

Điều 6

Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính chịu uỷ nhiệm thi hành Sắc lệnh này.

 

Hồ Chí Minh

(Đã ký)

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 208/SL

Loại văn bảnSắc lệnh
Số hiệu208/SL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành...
Ngày hiệu lực...
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 208/SL

Lược đồ Sắc lệnh 208/SL ấn định phụ cấp chính hàng tháng uỷ viên UBKCHC


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Sắc lệnh 208/SL ấn định phụ cấp chính hàng tháng uỷ viên UBKCHC
        Loại văn bảnSắc lệnh
        Số hiệu208/SL
        Cơ quan ban hànhChủ tịch nước
        Người kýHồ Chí Minh
        Ngày ban hành...
        Ngày hiệu lực...
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Sắc lệnh 208/SL ấn định phụ cấp chính hàng tháng uỷ viên UBKCHC

            Lịch sử hiệu lực Sắc lệnh 208/SL ấn định phụ cấp chính hàng tháng uỷ viên UBKCHC