Sắc lệnh 209

Sắc lệnh số 209 về việc cử ông Phan Mỹ, giữ chức Chánh Văn phòng Bộ quốc phòng và ông Nguyễn Thương Phó Văn phòng do Chủ tịch Chính phủ ban hành

SẮC LỆNH

CỦA CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ SỐ 209 NGÀY 16 THÁNG 11 N–M 1946

CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Chiểu Sắc lệnh số 34 ngày 25 tháng 3 năm 46 tổ chức Bộ Quốc phòng;

Chiểu Sắc lệnh số 57 ngày 3-5-1946 quy định việc tổ chức các bộ;

Theo lời đề nghị của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng;

RA SẮC LỆNH:

Điều thứ 1. Nay cử ông Phạm Mỹ, cử nhân luật khoa, sung chức Chánh Văn phòng Bộ Quốc phòng.

Điều thứ 2. Cử ông Nguyễn Thường, cử ngân luật khoa, sung chức Phó Văn phòng Bộ Quốc phòng.

Điều thứ 3. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chiểu Sắc lệnh thi hành.

 

Hồ Chí Minh

(Đã ký)

 

 

Thuộc tính văn bản 209
Loại văn bản Sắc lệnh
Số hiệu 209
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 16/11/1946
Ngày hiệu lực 01/12/1946
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Không còn phù hợp
Cập nhật 10 năm trước
Download văn bản 209

Lược đồ văn bản

Sắc lệnh 209 cử Phan Mỹ Chánh Văn phòng Bộ quốc phòng Nguyễn Thương Phó Văn phòng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Sắc lệnh 209 cử Phan Mỹ Chánh Văn phòng Bộ quốc phòng Nguyễn Thương Phó Văn phòng
Loại văn bản Sắc lệnh
Số hiệu 209
Cơ quan ban hành Chủ tịch nước
Người ký Hồ Chí Minh
Ngày ban hành 16/11/1946
Ngày hiệu lực 01/12/1946
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Không còn phù hợp
Cập nhật 10 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

  • 16/11/1946

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 01/12/1946

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực