Sắc lệnh 210

Sắc lệnh số 210 về việc ấn định phụ cấp cho các hội viên Hội đồng nhân dân và Uỷ viên uỷ ban hành chính các cấp do Chủ tịch nước ban hành, để sửa đổi Điều thứ 2 sắc lệnh số 134 ngày 24-7-1946 ấn định phụ cấp cho các hội viên Hội đồng nhân dân và Uỷ viên uỷ ban hành chính các cấp

SẮC LỆNH

VỀ ẤN ĐỊNH PHỤ CẤP CHO CÁC HỘI VIÊN HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN VÀ ỦY VIÊN ỦY BAN HÀNH CHÍNH CÁC CẤP ĐỂ SỬA ĐỔI ĐIỀU THỨ 2 SẮC LỆNH SỐ 134 NGÀY 24 THÁNG 07 NĂM 1946 ẤN ĐỊNH PHỤ CẤP CHO CÁC HỘI VIÊN HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN VÀ ỦY VIÊN ỦY BAN HÀNH CHÍNH CÁC CẤP CỦA CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ SỐ 210 NGÀY THÁNG NĂM 1946

CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Chiểu Sắc lệnh số 63 ngày 22 tháng 11 năm 1945 và những sắc lệnh bổ khuyết sau, tổ chức chính quyền nhân dân ở các cấp tỉnh, phủ v.v...;
Chiểu Sắc lệnh số 77 ngày 21 tháng 12 và những sắc lệnh bổ khuyết sau, tổ chức chính quyền nhân dân ở các thị xã, thành phố, và khu phố;
Chiểu chi Sắc lệnh số 134 ngày 24 tháng 7 năm 46 ấn định phụ cấp cho các hội viên Hội đồng nhân dân và Uỷ viên Uỷ ban hành chính;
Theo đề nghị của Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính;
Sau khi Ban thường trực Quốc hội và Hội đồng Chính phủ đã thoả hiệp,

RA SẮC LỆNH:

Điều thứ 1.

Điều thứ 2 Sắc lệnh số 134 ngày 24-7-1946 sửa đổi lại như sau này:

"Điều thứ 2 mới :

"Các uỷ viên Uỷ ban Hành chính các cấp sẽ được hưởng phụ cấp hàng tháng nhất định như sau này :

Chủ tịch UBND Kỳ: 500đ

Phó Chủ tịch 450đ

Thư Ký 450đ

Uỷ viên 450đ

Chủ tịch UBHC Tỉnh và Thành phố 450đ

Phó Chủ tịch 400đ

Thư ký 400đ

Chủ tịch UBHC Huyện, Châu và thị: 350đ

Phó Chủ tịch 300đ

Xã lớn (có khu phố):

Thư ký 300đ

UBHC thị xã nhỏ (không có khu phố) và Uỷ ban:

Chủ tịch 200đ

Phó Chủ tịch 150đ

Hành chính:

Thư Ký 150đ

Uỷ viên 150đ".

Điều thứ 2.

Những nhân viên Uỷ ban hành chính thị xã lớn (có khu phố) được các quyền lợi (phụ cấp gia đình, phụ cấp di chuyển, tiền lộ phí cấp giấy tầu, xe v.v...) như những nhân viên Uỷ ban hành chính phủ huyện và châu.

Những nhân viên Uỷ ban hành chính thị xã nhỏ (không có khu phố) cũng được hưởng những quyền lợi ấy như những nhân viên Uỷ ban hành chính khu phố.

Điều thứ 3.

Sắc lệnh này thi hành kể từ ngày 01-7-1946.

Điều thứ 4.

Các ông Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Bộ trưởng Bộ Tài chính chịu uỷ nhiệm thi hành Sắc lệnh này.

 

Hồ Chí Minh

(Đã ký)

 

 

Thuộc tính văn bản 210
Loại văn bản Sắc lệnh
Số hiệu 210
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 16/11/1946
Ngày hiệu lực 01/12/1946
Ngày công báo 23/11/1946
Số công báo Số 47
Lĩnh vực Bộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lực Không còn phù hợp
Cập nhật 10 năm trước

Lược đồ văn bản

Sắc lệnh 210 ấn định phụ cấp hội viên Hội đồng nhân dân Uỷ viên uỷ ban hành chính


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Sắc lệnh 210 ấn định phụ cấp hội viên Hội đồng nhân dân Uỷ viên uỷ ban hành chính
Loại văn bản Sắc lệnh
Số hiệu 210
Cơ quan ban hành Chủ tịch nước
Người ký Hồ Chí Minh
Ngày ban hành 16/11/1946
Ngày hiệu lực 01/12/1946
Ngày công báo 23/11/1946
Số công báo Số 47
Lĩnh vực Bộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lực Không còn phù hợp
Cập nhật 10 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

 • 16/11/1946

  Văn bản được ban hành

  Trạng thái: Chưa có hiệu lực

 • 23/11/1946

  Văn bản được đăng công báo

  Trạng thái: Chưa có hiệu lực

 • 01/12/1946

  Văn bản có hiệu lực

  Trạng thái: Có hiệu lực