Sắc lệnh 219

Sắc lệnh số 219 về việc cho phép ông Nguyễn Đăng, Phó Đổng lý sự vụ Bộ canh nông được từ chức do Chủ tịch Chính phủ ban hành

SẮC LỆNH

CỦA CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ SỐ 219 NGÀY 22 THÁNG 11 NĂM 1946

CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Chiểu theo bản tuyên cáo ngày 28-8-1945 về việc thành lập Chính phủ Dân chủ Cộng hoà Việt Nam;

Chiểu theo Nghị quyết ngày 14-11-1945 của Hội đồng Chính phủ lập Bộ Canh nông;

Chiểu theo Sắc lệnh số 57 ngày 3-5-1946 ấn định các chức vụ trong mỗi Bộ của Chính phủ Việt Nam;

Chiểu theo Sắc lệnh số 62 ngày 8-5-46 ấn định các chức vụ trong Văn phòng, các Phòng Sự vụ và Các Nha thuộc Bộ Canh nông;

Chiểu theo Sắc lệnh số 73 ngày 24-5-1946 cử ông Nguyễn Đăng giữ chức Phó Đổng lý Sự vụ Bộ Canh nông;

Theo lời đề nghị của ông Bộ trưởng Bộ Canh nông và sau khi Hội đồng Chính phủ đã thoả hiệp,

RA SẮC LỆNH:

Điều thứ nhất. Ông Nguyễn Đăng, Phó Đổng lý Sự vụ Bộ Canh nông, được từ chức kể từ ngày 5 tháng 11 năm 1946.

Điều thứ hai. Ông Bộ trưởng Bộ Canh nông phụ trách thi hành Sắc lệnh này.

 

Hồ Chí Minh

(Đã ký)

 

 

Thuộc tính văn bản 219
Loại văn bản Sắc lệnh
Số hiệu 219
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 22/11/1946
Ngày hiệu lực 22/11/1946
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Không còn phù hợp
Cập nhật 13 năm trước
Download văn bản 219

Lược đồ văn bản

Sắc lệnh 219 cho phép Nguyễn Đăng, Phó Đổng lý sự vụ Bộ canh nông từ chức


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Sắc lệnh 219 cho phép Nguyễn Đăng, Phó Đổng lý sự vụ Bộ canh nông từ chức
Loại văn bản Sắc lệnh
Số hiệu 219
Cơ quan ban hành Chủ tịch nước
Người ký Hồ Chí Minh
Ngày ban hành 22/11/1946
Ngày hiệu lực 22/11/1946
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Không còn phù hợp
Cập nhật 13 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

  • 22/11/1946

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 22/11/1946

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực