Sắc lệnh 227

Sắc lệnh số 227 về việc ấn định thể lệ báo cáo pháp định do Chủ tịch nước ban hành

SẮC LỆNH

CỦA CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ SỐ 227 NGÀY 28 THÁNG 11 NĂM 1946

CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Xét rằng cần ấn định thể lệ báo cáo pháp định trong toàn cõi Việt Nam,

Chiểu đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Bộ Tư pháp.

RA SẮC LỆNH:

Điều thứ 1. Trong toàn cõi Việt Nam, phàm những pháp định và tư pháp báo cáo do luật lệ bắt buộc, hoặc để công bố những thủ tục hay khế ước hoặc để làm cho những thủ tục và khế ước ấy có hiệu lực đều phải đăng vào một trong những nhật báo được phép đăng những loại cáo thị ấy phát hành trong quản hạt những toà án thượng thẩm; nếu công bố một cách khác thì coi như vô hiệu.

Điều thứ 2. Cứ mỗi năm vào thượng tuần tháng chạp dương lịch, Bộ trưởng Bộ Nội vụ ra nghị định ấn định về năm sau:

1) Danh sách báo cáo được phép đăng những pháp định và tư pháp báo cáo trong quản hạt mỗi toà thượng thẩm, sau khi đã thoả hiệp với Bộ trưởng Bộ Tư pháp cùng Uỷ ban Hành chính kỳ.

2) Giá tiền đăng các pháp định và tư pháp báo cáo.

Điều thứ 3. Tất cả những báo cáo pháp định cùng thuộc về một thủ tục, đã bắt đầu đăng trong báo nào, bắt buộc phải đăng trọn trong báo ấy.

Điều thứ 4. Báo cáo pháp định phải làm bằng Việt văn; có thể cho đăng thêm một bản dịch hay tóm tắt bằng tiếng ngoại quốc ngay dưới bản báo cáo bằng tiếng Việt Nam.

Điều thứ 5. Tư nhân đăng báo một bản báo cáo pháp định lại có thể xin đăng vào Việt Nam Công báo một bản tóm tắt của cáo thị ấy, trong kê rõ trích yếu của bản cáo thị, số và ngày phát hành tờ báo đăng cáo thị.

Giá tiền đăng vào Việt Nam Công báo cũng do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ấn định mỗi năm một lần.

Điều thứ 6. Các báo muốn được đăng báo cáo pháp định phải làm đơn xin Bộ Nội vụ do Uỷ ban Hành chính các kỳ chuyển tư. Đơn xin phải gửi trước ngày 15 tháng mười một dương lịch mỗi năm. Ngoài ra, phải cam đoan báo ra đều và phát hành trên 500 số: Trong trường hợp đặc biệt, Bộ Nội vụ có thể cho phép vào giữa năm, nếu đầy đủ hai điều kiện này.

Điều thứ 7. Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Bộ trưởng Bộ Tư pháp chiểu Sắc lệnh thi hành.

 

Hồ Chí Minh

(Đã ký)

 

 

Thuộc tính văn bản 227
Loại văn bản Sắc lệnh
Số hiệu 227
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 28/11/1946
Ngày hiệu lực 13/12/1946
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính, Dịch vụ pháp lý
Tình trạng hiệu lực Không còn phù hợp
Cập nhật 12 năm trước
Download văn bản 227

Lược đồ văn bản

Sắc lệnh 227 ấn định thể lệ báo cáo pháp định


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Sắc lệnh 227 ấn định thể lệ báo cáo pháp định
Loại văn bản Sắc lệnh
Số hiệu 227
Cơ quan ban hành Chủ tịch nước
Người ký Hồ Chí Minh
Ngày ban hành 28/11/1946
Ngày hiệu lực 13/12/1946
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính, Dịch vụ pháp lý
Tình trạng hiệu lực Không còn phù hợp
Cập nhật 12 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản được căn cứ

Văn bản hợp nhất

  • 28/11/1946

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 13/12/1946

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực