Sắc lệnh 242

Sắc lệnh số 242 về việc đặt ra hưu bổng thương binh và tiền tuất do Chủ tịch Chính phủ Việt nam dân chủ cộng hoà ban hành, để bổ khuyết điều 2, chương thứ nhất của Sắc lệnh 20-SL, 16-02-1947 đặt ra hưu bổng thương binh và tiền tuất

Nội dung toàn văn Sắc lệnh 242 đặt hưu bổng thương binh tiền tuất bổ khuyết Sắc lệnh 20-SL


SẮC LỆNH

SỐ 242 NGÀY 12 THÁNG 10 NĂM 1948

CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Chiểu Sắc lệnh số 20-SL ngày 16-2-47 đặt ra "Hưu bổng thương tật" và "Tiền tuất cho than nhân tử sĩ";

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Thương binh và Cựu binh, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Bộ trưởng Bộ Tài chính;

Sau khi đã hỏi ý kiến Ban thường trực Quốc hội và sau khi Hội đồng Chính phủ đã thoả thuận;

RA SẮC LỆNH:

Điều 1

Điều 2, Chương thứ nhất của Sắc lệnh số 20-SL ngày 16-2-1947m nay bổ khuyết như sau:

"Những quân nhân thuộc các ngành Quân đội Quốc gia Việt Nam, nếu trong lúc tại ngũ, vì giao chiến với quân địch, vì thừa hành công vụ, vì tận tâm với một việc ích chung hoặc vì cứu một hay nhiều người mà bị thương tật thì gọi là Thương binh và được lương hưu thương tật".

Điều 2

Điều 3, Chương thứ nhất của Sắc lệnh số 20-SL ngày 16-2-1947, nay sửa đổi như sau:

"Lương hưu thương tật không tính theo hạng thâm niên của binh sĩ, chỉ căn cứ vào tật bệnh nặng hay nhẹ do Hội đồng Quân y Bộ Quốc phòng xét định.

Hiện nay số tiền lương hưu ba tháng một theo độ tật bệnh ấn định trong ba khoản dưới đây, áp dụng cho:

1- Binh và sĩ,

2- Uý và tá,

3- Tướng.

Bệnh tật xếp thành các độ (bắt đầu từ 5% đến 100%).

Các số tiền lương hưu sẽ do một nghị định của ông Bộ trưởng Bộ Thương binh và Cựu binh ấn định sau khi đã thoả thuận với ông Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Bộ trưởng Bộ Tài chính".

Điều 3

Điều 5, Chương thứ nhất của Sắc lệnh số 20-SL ngày 16-2-1947, sửa đổi như sau:

"Những quân nhân bị thương tật từ 50% trở lên, nếu có con đủ điều kiện trong điều thứ 8 sau này, sẽ được lĩnh gia cấp bất cứ là được hưởng lương hưu vĩnh viễn hay tạm thời. Gia cấp cho mỗi xuất con, ba tháng một, sẽ do một nghị định của ông Bộ trưởng Bộ Thương binh và Cựu binh ấn định sau khi đã thoả thuận với ông Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Bộ trưởng Bộ Tài chính."

Điều 4

Điều 6, Chương thứ hai Sắc lệnh số 20-SL ngày 16-2-1947, bổ khuyết như sau:

"Những quân nhân đã được hưởng hưu thương tật tạm thời trong một thời gian rồi vì thương tật cũ mà chết, sau khi được Bác sĩ khám nghiệm và chứng nhân, cũng được coi là Tử sĩ."

Điều 5

Điều 7, Chương hai của Sắc lệnh số 20-SL ngày 16-2-1947, nay sửa đổi như sau:

"Cha, mẹ, vợ, con cá Tử sĩ được cấp tiền tuất. Tiền tuất cho vợ, con, cha, mẹ sẽ do một nghị định của ông Bộ trưởng Bộ Thương binh và Cựu binh ấn định sau khi thoả thuận cùng ông Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và ông Bộ trưởng Bộ Tài chính."

Điều 6

Điều 14, Chương thứ ba của Sắc lệnh số 20-SL ngày 16-2-1947, nay sửa đổi như sau:

"Việc chuẩn cấp sẽ do Bộ trưởng Bộ Thương binh và Cựu binh nghị định thoả thuận với Bộ trưởng Bộ Tài chính."

Điều 7

Điều 15, Chương thứ ba của Sắc lệnh số 20-SL ngày 16-2-1947 nay sửa đổi như sau:

"Một nghị định liên bộ Thương binh, Quốc phòng và Tài chính sẽ ấn định thể cách thi hành Sắc lệnh này."

Điều 8

Điều 16, Chương thứ ba của Sắc lệnh số 20-SL ngày 16-2-1947 nay sửa đổi như sau:

"Các ông Bộ trưởng Bộ Thương binh và Cựu binh, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Bộ trưởng Bộ Tài chính chiểu Sắc lệnh thi hành."

Điều 9

Lương Hưu thương tật hay tiền tuất cho thân nhân tử sĩ không thể đem nhượng bán hoặc khấu trừ, ngoài những trường hợp sau đây:

a) Nếu người hưởng lương hưu hay tiền tuất mắc nợ Chính phủ hoặc phải trả tiền ăn của người ấy, hoặc tiền thầy thuốc khám chữa và thuốc men thì chỉ có thể khấu trừ cữ mỗi ba tháng 1/4 (một phần tư) số tiền người ấy được lĩnh;

b) Nếu người ấy phải cấp dưỡng cho một thân nhân về hàng cha, mẹ, vợ, con, thì chỉ có thể khấu trừ ba tháng 1/4 số tiền người ấy lĩnh.

Hai số 1/4 và 1/4 trên này có thể cộng lại mà trừ một lần trong ba tháng.

Điều 10

Các ông Bộ trưởng Bộ Thương binh và Cựu binh, Bộ Quốc phòng và Bộ Tài chính chiểu Sắc lệnh thi hành.

 

Hồ Chí Minh

(Đã ký)

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 242

Loại văn bảnSắc lệnh
Số hiệu242
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành...
Ngày hiệu lực...
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 242

Lược đồ Sắc lệnh 242 đặt hưu bổng thương binh tiền tuất bổ khuyết Sắc lệnh 20-SL


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Sắc lệnh 242 đặt hưu bổng thương binh tiền tuất bổ khuyết Sắc lệnh 20-SL
       Loại văn bảnSắc lệnh
       Số hiệu242
       Cơ quan ban hànhChủ tịch nước
       Người kýHồ Chí Minh
       Ngày ban hành...
       Ngày hiệu lực...
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Lao động - Tiền lương
       Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
       Cập nhật4 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Sắc lệnh 242 đặt hưu bổng thương binh tiền tuất bổ khuyết Sắc lệnh 20-SL

             Lịch sử hiệu lực Sắc lệnh 242 đặt hưu bổng thương binh tiền tuất bổ khuyết Sắc lệnh 20-SL