Sắc lệnh 25

Sắc lệnh số 25 về việc ấn định thể lệ cho phép bộ Tài chính lấy tiền ở kho bạc ra ngay mỗi khi cần cấp do Chủ tịch Chính phủ lâm thời ban hành

SẮC LỆNH

CỦA CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ LÂM THỜI SỐ 25 NGÀY 10 THÁNG 9 NĂM 1945

CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ LÂM THỜI DÂN CHỦ CỘNG HOÀ VIỆT NAM

Chiểu theo sự cần dùng chi tiêu về các công việc của Chính phủ,

Chiểu theo sự bó buộc về luật lệ kế toán quốc gia,

RA SẮC LỆNH:

Điều thứ nhất: Bộ Tài chính, mỗi khi cần tới tiền vì sự cấp bách, có thể lấy ở Kho bạc ra ngay.

Muốn lấy tiền ở Kho bạc ra như thế, chỉ cần làm giấy biên lai nhận tiền. Giấy biên lai ấy phải ở sổ răng cưa có cuống có đánh số thứ tự, do ông Bộ trưởng ký hay người uỷ quyền của ông ký để ra lệnh phát tiền.

Muốn uỷ quyền, ông Bộ trưởng Bộ Tài chính viết thư chính thức báo cho ông Giám đốc Kho bạc biết, kèm thêm cả mẫu chữ ký của người uỷ viên.

Điều thứ hai: Mỗi lần lấy tiền, số tiền không được quá ba mươi vạn đồng (300.000đ) và số tiền tổng cộng hàng tháng không được quá Ba triệu đồng (3.000.000 đ).

Điều thứ ba: Các số tiền chi tiêu nói ở Điều thứ nhất trên đây sẽ phải vào sổ kế toán của Kho bạc ở một tài khoản ngoài ngân sách thuộc ngân sách Đông Dương (conptophors Cudgot du Surget General).

Tài khoản ấy gọi là: "Tiền chi tiêu cần cấp về công việc quốc gia sẽ trang trải sau" (Dó urgentan du Gouverment à régularibor).

Cuối mỗi tháng sở Kho bạc Trung ương sẽ gửi cho Nhà giám đốc Tài chính một bản kê những giấy biên lai nhận tiền nói ở điều thứ nhất trên đây để làm ngân phiếu trang trải ăn về ngân sách Đông Dương.

Điều thứ 4: Ông Vũ Ngọc Trác được cử ra đứng tên ở giấy biên lai nhận tiền nói ở Điều thứ nhất để lĩnh tiền ở Kho bạc ra.

Điều thứ 5: Ông Bộ trưởng Tài chính có uỷ nhiệm thi hành sắc lệnh này.

 

Võ Nguyên Giáp

(Đã ký)

 

 

Thuộc tính văn bản 25
Loại văn bản Sắc lệnh
Số hiệu 25
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 10/09/1945
Ngày hiệu lực 25/09/1945
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lực Không còn phù hợp
Cập nhật 13 năm trước
Download văn bản 25

Lược đồ văn bản

Sắc lệnh 25 ấn định thể lệ cho phép bộ Tài chính lấy tiền kho bạc khi cần cấp


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Sắc lệnh 25 ấn định thể lệ cho phép bộ Tài chính lấy tiền kho bạc khi cần cấp
Loại văn bản Sắc lệnh
Số hiệu 25
Cơ quan ban hành Chủ tịch nước
Người ký Võ Nguyên Giáp
Ngày ban hành 10/09/1945
Ngày hiệu lực 25/09/1945
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lực Không còn phù hợp
Cập nhật 13 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản được căn cứ

Văn bản hợp nhất

  • 10/09/1945

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 25/09/1945

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực