Sắc lệnh 28-SL

Sắc lệnh số 28 về việc sáp nhập: vào địa hạt huyện Can lộc tỉnh Hà tĩnh hai xã Cổ kinh và Thanh hà, tỉnh Hà tĩnh; vào địa hạt thị xã Vinh-Bến thuỷ các khoảng đất số 5,6,7 trong bản đồ địa chứng Vinh-Bến thuỷ do Chủ tịch chính phủ ban hành

SẮC LỆNH

CỦA CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ SỐ 28 NGÀY 10 THÁNG 3 NĂM 1947

CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ

Chiểu Sắc lệnh số 126 ngày 19-7-1946 ấn định thủ tục thiết lập các đơn vị hành chính;

Chiểu đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ,

Sau khi Hội đồng Chính phủ đã thoả hiệp,

RA SẮC LỆNH:

Điều 1

Nay sát nhập vào địa hạt huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh, hai xã Cô Kênh và Thái Hà thuộc huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh.

Điều 2

Nay sát nhập vào địa hạt thị xã Vinh - Bến Thuỷ,

a) Các khoảng đất số 5, 6, 7 thôn Trung Mỹ, và khoang số 5 thôn Đông Yên, diện tích 237 mẫu 8 sào 10 thước theo bản đồ địa chính Vinh - Bến Thuỷ.

b) Các khoang đất số 1, 2, 3 thôn Đông Yên và các khoang 1, 2 thôn Trung Mỹ, diện tích 264 mẫu 5 sào 6 thước, theo bản đồ địa chính Vinh - Bến Thuỷ.

c) Khoang đất số 4 giáp thôn Đông Yên, diện tích 38 mẫu 4 sào, theo bản đồ địa chính Vinh - Bến Thuỷ.

Điều 3

Bộ trưởng Bộ Nội vụ chiểu Sắc lệnh thi hành.

 

Hồ Chí Minh

(Đã ký)

 

 

Thuộc tính văn bản 28-SL
Loại văn bản Sắc lệnh
Số hiệu 28-SL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 10/03/1947
Ngày hiệu lực 25/03/1947
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Không còn phù hợp
Cập nhật 10 năm trước
Download văn bản 28-SL

Lược đồ văn bản

Sắc lệnh 28 sáp nhập: địa hạt Can lộc 2 Cổ kinh Thanh hà, Hà tĩnh; Vinh-Bến thuỷ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Sắc lệnh 28 sáp nhập: địa hạt Can lộc 2 Cổ kinh Thanh hà, Hà tĩnh; Vinh-Bến thuỷ
Loại văn bản Sắc lệnh
Số hiệu 28-SL
Cơ quan ban hành Chủ tịch nước
Người ký Hồ Chí Minh
Ngày ban hành 10/03/1947
Ngày hiệu lực 25/03/1947
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Không còn phù hợp
Cập nhật 10 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

  • 10/03/1947

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 25/03/1947

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực