Sắc lệnh 29B

Sắc lệnh số 29 Bis về việc trả lại ngạch quan lại cho Lê Đình Trân, Hoàng Gia Đức và Đặng Trinh Ky và cho Phan Cao Đoan được về nghỉ do Chủ tịch Chính phủ ban hành

SẮC LỆNH

CỦA CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ LÂM THỜI SỐ: 29 BIS NGÀY 10 THÁNG 9 NĂM 1945

CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ LÂM THỜI VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Chiểu theo lời đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tư pháp,

Sau khi đã bàn luận ngày 10-9-1945,

RA SẮC LỆNH:

Điều II: Ông Lê Đinh Trân và Hoàng Gia Đức, Tổng đốc hạng nhì, Ông Đặng Trinh Kỳ, Tuần phủ hạng nhì, đang tạm giữ chức cố vấn tại toà Thượng thẩm Hà Nội, nay giả lại ngạch quan lại bắt đầu từ ngày 14 tháng chín dương lịch năm 1945.

Điều II: Ông Phan Cao Đoan, nguyên Chánh lục sự toà Sơ thẩm Hà Nội, đang giữ chức Biện lý ở Toà ấy, nay được về nghỉ việc kể từ ngày mồng 10 tháng 9 dương lịch năm 1945.

Điều III: Ông Chưởng lý tại Toà Thượng thẩm Hà Nội chịu uỷ nhiệm thi hành sắc lệnh này.

 

Hồ Chí Minh

(Đã ký)

 

 

Thuộc tính văn bản 29B
Loại văn bản Sắc lệnh
Số hiệu 29B
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 10/09/1945
Ngày hiệu lực 25/09/1945
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lực Không còn phù hợp
Cập nhật 11 năm trước
Download văn bản 29B

Lược đồ văn bản

Sắc lệnh 29 Bis trả ngạch quan lại Lê Đình Trân, Hoàng Gia Đức Đặng Trinh Ky Phan Cao Đoan nghỉ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Sắc lệnh 29 Bis trả ngạch quan lại Lê Đình Trân, Hoàng Gia Đức Đặng Trinh Ky Phan Cao Đoan nghỉ
Loại văn bản Sắc lệnh
Số hiệu 29B
Cơ quan ban hành Chủ tịch nước
Người ký Hồ Chí Minh
Ngày ban hành 10/09/1945
Ngày hiệu lực 25/09/1945
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lực Không còn phù hợp
Cập nhật 11 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản được căn cứ

Văn bản hợp nhất

  • 10/09/1945

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 25/09/1945

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực