Sắc lệnh 3/SL

Sắc lệnh số 3/SL về việc đặt quỹ công lương do Chủ tịch nước Việt nam Dân chủ cộng hoà ban hành

Nội dung toàn văn Sắc lệnh 3/SL đặt quỹ công lương


SẮC LỆNH

CỦA CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ SỐ 3/SL NGÀY 15 THÁNG 1 NĂM 1950 ĐẶT QUỸ CÔNG LƯƠNG

CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

- Chiểu các luật lệ hiện hành về thuế trực thu, nhất là Sắc lệnh số 36-SL ngày 6 tháng 5 năm 1949 đặt ra Quỹ tham gia Kháng chiến;

- Chiểu tình thế đặc biệt trong thời kỳ kháng chiến;

- Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính;

- Theo quyết nghị của Hội đồng Chính phủ, sau khi Ban thường trực Quốc hội thoả thuận;

RA SẮC LỆNH:

Điều 1: Nay đặt quỹ Công lương để thay thế quỹ Tham gia Kháng chiến.

Điều 2: Những người phải góp vào quỹ Công lương là nam nữ công dân từ 18 đến 55 tuổi, trừ những người ở vào các trường hợp được miễn ghi ở Điều 3.

Điều 3: Không phải góp vào quỹ Công lương:

a) Những binh sĩ tại ngũ trong quân đội quốc gia Việt Nam bất cứ ở cấp nào;

b) Những công dân ở trong hàng ngũ bộ đội địa phương;

c) Những quân nhân ở vào trường hợp được hưởng hưu bổng thương tật do Sắc lệnh số 20-SL ngày 16-2-1947 quy định;

d) Thân nhân những tử sĩ ở vào trường hợp được hưởng tiền tuất do Sắc lệnh số 20-SL ngày 16-2-1947 quy định;

e) Những sinh viên và học sinh không có tài sản và phải sống dựa vào người khác;

f) Những người tàn tật, không kế sinh nhai và phải sống dựa vào người khác.

Điều 4: Quỹ Công lương được tính bằng thóc và ấn định mỗi suất là 10 ki-lô.

Điều 5: Trong những trường hợp tuyệt đối không có thóc để nộp, có thể nộp tiền thay thóc. Những trường hợp này do nghị định liên Bộ nói ở Điều 7 quy định.

Điều 6: Cách trừng phạt những người định tâm trốn tránh không góp quỹ ghi trong Điều 6 sắc lệnh số 36-SL ngày 6-5-1949 vẫn áp dụng vào quỹ Công lương.

Điều 7: Một nghị định liên Bộ Nội vụ, Quốc phòng, Kinh tế, Tài chính sẽ định rõ thể thức thu thóc, dự trữ, sử dụng và kế toán số thóc thu được cùng những điều kiện và thủ tục thi hành Điều 6 nói trên.

Điều 8: Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Quốc phòng, Kinh tế và Tài chính chiểu Sắc lệnh thi hành.

 

Hồ Chí Minh

(Đã ký)

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3/SL

Loại văn bảnSắc lệnh
Số hiệu3/SL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành...
Ngày hiệu lực...
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3/SL

Lược đồ Sắc lệnh 3/SL đặt quỹ công lương


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Sắc lệnh 3/SL đặt quỹ công lương
        Loại văn bảnSắc lệnh
        Số hiệu3/SL
        Cơ quan ban hànhChủ tịch nước
        Người kýHồ Chí Minh
        Ngày ban hành...
        Ngày hiệu lực...
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Sắc lệnh 3/SL đặt quỹ công lương

            Lịch sử hiệu lực Sắc lệnh 3/SL đặt quỹ công lương