Sắc lệnh 3

Sắc lệnh số 3 về việc Thiết quân luật tại Hà Nội do Chủ tịch nứoc ban hành

SẮC LỆNH

SỐ 3 NGÀY 1 THÁNG 9 NĂM 1945

CHỦ TỊCH LÂM THỜI CHÍNH PHỦ DÂN CHỦ CỘNG HOÀ VIỆT NAM

Vì tình thế nghiêm trọng,

Sau khi Hội đồng các Bộ trưởng đã thoả hiệp,

SẮC LỆNH:

Điều thứ nhất:Thiết quân luật ở Hà Nội.

Điều thứ hai:

a) Từ mười hai giờ đêm đến sáu giờ sáng, không ai được đi lại trong các phố, trừ những người có giấy phép,

b) Không ai được mang khí giới, trừ những người có giấy phép,

c) Ai phạm đến tính mệnh tài sản của nhân dân sẽ phải đem xử theo theo quân luật.

Điều thứ ba:Các ông Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Bộ Quốc phòng uỷ nhiệm chấp hành sắc lệnh này.

 

Võ Nguyên Giáp

(Đã ký)

 

 

Thuộc tính văn bản 3
Loại văn bản Sắc lệnh
Số hiệu 3
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 01/09/1945
Ngày hiệu lực 16/09/1945
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Không còn phù hợp
Cập nhật 12 năm trước
Download văn bản 3

Lược đồ văn bản

Sắc lệnh 3 Thiết quân luật tại Hà Nội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Sắc lệnh 3 Thiết quân luật tại Hà Nội
Loại văn bản Sắc lệnh
Số hiệu 3
Cơ quan ban hành Chủ tịch nước
Người ký Võ Nguyên Giáp
Ngày ban hành 01/09/1945
Ngày hiệu lực 16/09/1945
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Không còn phù hợp
Cập nhật 12 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản được căn cứ

Văn bản hợp nhất

  • 01/09/1945

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 16/09/1945

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực