Sắc lệnh 31

Sắc lệnh số 31 về việc cử ông Phạm Khắc Hoè giữ chức Đổng lý Văn phòng Bộ nội vụ thay ông Hoàng Minh Giám do Chủ tịch Chính phủ ban hành

SẮC LỆNH

CỦA CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ LÂM THỜI NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ SỐ 31 NV/CC NGÀY 22 THÁNG 3 NĂM 1946

CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ LÂM THỜI VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Chiểu theo lời đề nghị của ông Bộ trưởng Bộ Nội vụ;

RA SẮC LỆNH:

Điều 1: Nay cử ông Phạm Khắc Hoè giữ chức Đổng lý Văn phòng Bộ Nội vụ, thay ông Hoàng Minh Giám.

Điều 2: Ông Bộ trưởng Bộ Nội vụ phụ trách thi hành Sắc lệnh này.

 

Hồ Chí Minh

(Đã ký)

 

 

Thuộc tính văn bản 31
Loại văn bản Sắc lệnh
Số hiệu 31
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 22/03/1946
Ngày hiệu lực 22/03/1946
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Không còn phù hợp
Cập nhật 13 năm trước
Download văn bản 31

Lược đồ văn bản

Sắc lệnh 31 cử Phạm Khắc Hoè giữ Đổng lý Văn phòng Bộ nội vụ thay Hoàng Minh Giám


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Sắc lệnh 31 cử Phạm Khắc Hoè giữ Đổng lý Văn phòng Bộ nội vụ thay Hoàng Minh Giám
Loại văn bản Sắc lệnh
Số hiệu 31
Cơ quan ban hành Chủ tịch nước
Người ký Hồ Chí Minh
Ngày ban hành 22/03/1946
Ngày hiệu lực 22/03/1946
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Không còn phù hợp
Cập nhật 13 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản được căn cứ

Văn bản hợp nhất

  • 22/03/1946

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 22/03/1946

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực