Sắc lệnh 32

Sắc lệnh số 32 về việc bãi bỏ 2 ngạch quan hành chính và quan tư pháp do CHủ tịch Chính phủ ban hành

SẮC LỆNH

CỦA CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ LÂM THỜI SỐ 32 NGÀY 13 THÁNG 9 NĂM 1945

CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ LÂM THỜI VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Chiểu sắc lệnh số 18 ngày 8 tháng 9 năm 1945 bãi bỏ ngạch học quan,

Theo lời đề nghị của ông Bộ trưởng Bộ Nội vụ,

Sau khi Hội đồng các Bộ trưởng đã thoả hiệp,

SẮC:

Điều thứ 1: Bãi bỏ hai ngạch quan Hành chính và quan Tư pháp. Những viên chức trong hai ngạch ấy coi như là thôi việc kể từ ngày ký sắc lệnh này.

Điều thứ 2: Những viên chức ấy nếu cần dùng đến sẽ cải bổ vào các ngạch khác tuỳ theo năng lực và hạnh kiểm.

Điều thứ 3: Các ông Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Bộ Tư pháp chịu uỷ nhiệm thi hành sắc lệnh này.

 

Võ Nguyên Giáp

(Đã ký)

 

 

Thuộc tính văn bản 32
Loại văn bản Sắc lệnh
Số hiệu 32
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 13/09/1945
Ngày hiệu lực 28/09/1945
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lực Không còn phù hợp
Cập nhật 12 năm trước
Download văn bản 32

Lược đồ văn bản

Sắc lệnh 32 bãi bỏ 2 ngạch quan hành chính tư pháp


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Sắc lệnh 32 bãi bỏ 2 ngạch quan hành chính tư pháp
Loại văn bản Sắc lệnh
Số hiệu 32
Cơ quan ban hành Chủ tịch nước
Người ký Võ Nguyên Giáp
Ngày ban hành 13/09/1945
Ngày hiệu lực 28/09/1945
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lực Không còn phù hợp
Cập nhật 12 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản được căn cứ

Văn bản hợp nhất

  • 13/09/1945

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 28/09/1945

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực