Sắc lệnh 34

Sắc lệnh số 34 năm 1945 về việc lập một Uỷ ban dự thảo và đệ trình Quốc hội một bản Hiến pháp cho Việt nam dân chủ cộng hoà do Chủ tịch Chính phủ lâm thời ban hành

SẮC LỆNH

LẬP MỘT UỶ BAN DỰ THẢO VÀ ĐỆ TRÌNH QUỐC HỘI MỘT BẢN HIẾN PHÁP CHO VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ LÂM THỜI VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Chiểu theo sắc lệnh số 14 ngày 8 tháng 9 năm 1945 về việc Tổng tuyên cử đề bầu Quốc dân đại hội,

Sau khi Hội đồng các Bộ trưởng đã đồng ý,

RA SẮC LỆNH:

Điều thứ nhất: Để thi hành Điều 6 trong Sắc lệnh số 14 ngày 8 tháng 9 năm 1945 về Quốc dân đại hội, nay lập một Uỷ ban dự thảo và đệ trình Quốc hội một bản Hiến pháp cho Việt Nam dân chủ cộng hoà.

Uỷ ban gồm có 7 ông sau này:

- Hồ Chí Minh

- Vĩnh Thuỵ

- Đặng Thai Mai

- Vũ Trọng Khánh

- Lê Văn Hiền

- Nguyễn Lương Bằng

- Đặng Xuân Khu

Điều thứ hai: Ông Bộ trưởng Bộ Nội vụ phụ trách thi hành sắc lệnh này.

 

Hồ Chí Minh

(Đã ký)

 

 

Thuộc tính văn bản 34
Loại văn bản Sắc lệnh
Số hiệu 34
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 20/09/1945
Ngày hiệu lực 05/10/1945
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Không còn phù hợp
Cập nhật 10 năm trước
Download văn bản 34

Lược đồ văn bản

Sắc lệnh 34 lập một Uỷ ban dự thảo đệ trình Quốc hội Hiến pháp Việt nam dân chủ cộng hoà


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Sắc lệnh 34 lập một Uỷ ban dự thảo đệ trình Quốc hội Hiến pháp Việt nam dân chủ cộng hoà
Loại văn bản Sắc lệnh
Số hiệu 34
Cơ quan ban hành Chủ tịch nước
Người ký Hồ Chí Minh
Ngày ban hành 20/09/1945
Ngày hiệu lực 05/10/1945
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Không còn phù hợp
Cập nhật 10 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản hợp nhất

  • 20/09/1945

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 05/10/1945

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực