Sắc lệnh 35/SL

Sắc lệnh số 35/SL về việc định số bách phân phụ thu vào chính tang thuế môn bài năm 1950 do Chủ tịch nước Việt nam Dân chủ cộng hoà ban hành

SẮC LỆNH

CỦA CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ SỐ 35/SL NGÀY 4 THÁNG 3 NĂM 1950

CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ HỒ CHÍ MINH

Xét Bộ Luật thuế trực thu ban hành do Sắc lệnh số 49-SL ngày 18 tháng 6 năm 1949;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính;

Theo quyết nghị của Hội đồng Chính phủ sau khi Ban thường trực Quốc hội đã thoả thuận,

RA SẮC LỆNH:

Điều 1: Trong năm 1950 thu thêm một trăm phần trăm (100%) bách phân phụ thu vào chính tang thuế môn bài.

Điều 2: Bộ trưởng Bộ Tài chính chiểu Sắc lệnh thi hành.

 

Hồ Chí Minh

(Đã ký)

 

 

Thuộc tính văn bản 35/SL
Loại văn bản Sắc lệnh
Số hiệu 35/SL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 04/03/1950
Ngày hiệu lực 19/03/1950
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Doanh nghiệp, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lực Không còn phù hợp
Cập nhật 11 năm trước
Download văn bản 35/SL

Lược đồ văn bản

Sắc lệnh 35/SL định số bách phân phụ thu chính tang thuế môn bài 1950


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Sắc lệnh 35/SL định số bách phân phụ thu chính tang thuế môn bài 1950
Loại văn bản Sắc lệnh
Số hiệu 35/SL
Cơ quan ban hành Chủ tịch nước
Người ký Hồ Chí Minh
Ngày ban hành 04/03/1950
Ngày hiệu lực 19/03/1950
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Doanh nghiệp, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lực Không còn phù hợp
Cập nhật 11 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản được căn cứ

Văn bản hợp nhất

  • 04/03/1950

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 19/03/1950

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực