Sắc lệnh 4/SL

Sắc lệnh số 4/SL về việc lập tại Hà nội và các tỉnh một quỹ gọi là Quỹ Độc lập do Chủ tịch nước ban hành

Nội dung toàn văn Sắc lệnh 4/SL lập Hà nội tỉnh một quỹ Quỹ Độc lập


SẮC LỆNH

CỦA CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ LÂM THỜI SỐ 4 NGÀY 4/SL THÁNG 9 NĂM 1945

CHÍNH PHỦ LÂM THỜI VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Chiểu theo lời đề nghị của Nội vụ Bộ trưởng;

Chiểu theo quyết nghị của Hội đồng Chính phủ ngày mùng ba tháng chín năm 1945;

ĐỊNH RẰNG:

Khoản thứ nhất: Lập tại Hà Nội và các tỉnh trong nước một quỹ thu nhận các món tiền và đồ vật mà nhân dân sẵn lòng quyên giúp Chính phủ để ủng hộ nền độc lập của quốc gia.

Quỹ này gọi là Quỹ Độc lập.

Khoản thứ hai: Cử ông DO DINH THIEN làm phụ trách tại Quỹ Trung ương ở Hà Nội.

Ông DO DINH THIEN có quyền lập một tiểu ban điều khiển mọi việc, tìm mọi phương kế để gây dựng cho quỹ Độc lập.

Quỹ ở Hà Nội gọi là Quỹ Độc lập Trung ương.

Ông DO DINH THIEN sẽ chịu trách nhiệm về mọi phương diện. Ông có quyền đề nghị lên ông Bộ trưởng Bộ Tài chính các phương sách để đạt được mỹ mãn mục đích của Chính phủ. Ông sẽ thu nhận hết các số tiền và đồ vật do các nơi gửi về Quỹ Trung ương.

Khoản thứ ba: Tại các tỉnh trong cả nước, quỹ Độc lập sẽ do Uỷ ban nhân dân hàng tỉnh tổ chức và chịu trách nhiệm về khu vực tỉnh mình.

Những số tiền hoặc đồ vật quyên được sẽ chuyển giao về Hà Nội do ông DO DINH THIEN và Tiểu ban Lạc quyên Trung ương thu nhận.

Khi nhận tiền và đồ vật, Tiểu ban Lạc quyên Trung ương và các Uỷ ban nhân dân các tỉnh đều phải giao cho người quyên giấy biên lai răng cưa để chứng nhận. Quyển sổ biên lai răng cưa đó phải do ông Chủ tịch Tiểu ban Trung ương và ông Chủ tịch từng Uỷ ban nhân dân hàng tỉnh đánh số thứ tự và ký nhận từng tờ.

Khoản thứ tư: Các Uỷ ban phải tổ chức công việc kế toán để ghi chép các số tiền và các đồ vật đã quyên được và đã gửi tới Hà Nội để tiện việc kiểm soát của Chính phủ. Hàng tháng trong mười hôm đầu cuối tháng sau, các Uỷ ban các tỉnh phải gửi tới Tiểu ban Lạc quyên Trung ương tại Hà Nội tờ trình về công việc lạc quyên và bản kê các số tiền và đồ vật đã quyên được trong tháng.

Khoản thứ năm: Ông DO DINH THIEN và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân hàng tỉnh sẽ đứng quản lý quỹ Độc lập nhưng chỉ được phép thu nhận tiền và các đồ vật vào quỹ. Còn việc chi ra sẽ tuỳ Bộ Tài chính định liệu.

Khoản thứ sáu: Mọi việc quyên tiền và đồ vật và việc tổ chức sẽ đặt dưới quyền kiểm soát của Bộ tài chính.

Khoản thứ bẩy: Các ông Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Tài chính có uỷ nhiệm theo sắc lệnh này thi hành.

 

Võ Nguyên Giáp

(Đã ký)

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 4/SL

Loại văn bảnSắc lệnh
Số hiệu4/SL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành...
Ngày hiệu lực...
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTiền tệ - Ngân hàng
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 4/SL

Lược đồ Sắc lệnh 4/SL lập Hà nội tỉnh một quỹ Quỹ Độc lập


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Sắc lệnh 4/SL lập Hà nội tỉnh một quỹ Quỹ Độc lập
        Loại văn bảnSắc lệnh
        Số hiệu4/SL
        Cơ quan ban hànhChủ tịch nước
        Người kýVõ Nguyên Giáp
        Ngày ban hành...
        Ngày hiệu lực...
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTiền tệ - Ngân hàng
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Sắc lệnh 4/SL lập Hà nội tỉnh một quỹ Quỹ Độc lập

              Lịch sử hiệu lực Sắc lệnh 4/SL lập Hà nội tỉnh một quỹ Quỹ Độc lập