Sắc lệnh 48/SL

Sắc lệnh số 48/SL về việc cho phép lưu hành trong toàn cõi Việt nam những giấy bạc Việt nam 1đ, 5d, 10đ, 20đ, 50đ, 100đ, 500đ do Chủ tịch Chính phủ Việt Nam Dân chủ cộng hoà ban hành

SẮC LỆNH

CỦA CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ SỐ 48 NGÀY 15 THÁNG 5 NĂM 1947

CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ

Chiểu theo Sắc lệnh số 18/B ngày 31-1-1946 và số 154 ngày 13/8/1946 cho phép phát hành giấy bạc Việt Nam tại Trung ương;

Chiểu theo tình thế hiện thời;

Theo lời đề nghị của ông Bộ trưởng Bộ Tài chính;

Sau khi Ban Thường trực Quốc hội và Hội đồng Chính phủ thoả thuận,

RA SẮC LỆNH:

Điều 1

Những giấy bạc Việt Nam sau này được phép lưu hành trong toàn cõi Việt Nam:

1 đ 00 (một đồng)

5 đ 00 (năm đồng)

10 đ 00 (mười đồng)

20 đ 00 (hai mươi đồng)

50 đ 00 (năm mươi đồng)

100 đ 00 (một trăm đồng)

500 đ 00 (năm trăm đồng)

Điều 2

Kẻ nào làm giả hay có hành động phá hoại giá trị của giấy bạc Việt Nam sẽ bị truy tố trước Toà án Quân sự.

Điều 3

Các ông Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ, Bộ Tư pháp và Bộ Quốc phòng chịu uỷ nhiệm thi hành Sắc lệnh này.

 

Hồ Chí Minh

(Đã ký)

 

 

Thuộc tính văn bản 48/SL
Loại văn bản Sắc lệnh
Số hiệu 48/SL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 15/05/1947
Ngày hiệu lực 30/05/1947
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Tiền tệ - Ngân hàng
Tình trạng hiệu lực Không còn phù hợp
Cập nhật 11 năm trước
Download văn bản 48/SL

Lược đồ văn bản

Sắc lệnh 48/SL cho phép lưu hành toàn cõi Việt nam giấy bạc Việt nam 1đ, 5d, 10đ, 20đ, 50đ, 100đ, 500đ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Sắc lệnh 48/SL cho phép lưu hành toàn cõi Việt nam giấy bạc Việt nam 1đ, 5d, 10đ, 20đ, 50đ, 100đ, 500đ
Loại văn bản Sắc lệnh
Số hiệu 48/SL
Cơ quan ban hành Chủ tịch nước
Người ký Hồ Chí Minh
Ngày ban hành 15/05/1947
Ngày hiệu lực 30/05/1947
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Tiền tệ - Ngân hàng
Tình trạng hiệu lực Không còn phù hợp
Cập nhật 11 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

  • 15/05/1947

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 30/05/1947

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực