Sắc lệnh 50/SL

Sắc lệnh số 50/SL về việc tổ chức Bộ Quốc phòng do Chủ tịch nước Việt nam dân chủ cộng hoà ban hành

Nội dung toàn văn Sắc lệnh 50/SL tổ chức Bộ Quốc phòng


SẮC LỆNH

CỦA CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ SỐ 50/SL NGÀY 18 THÁNG 6 NĂM 1949 VIỆC TỔ CHỨC BỘ QUỐC PHÒNG

CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Chiểu Sắc lệnh số 57 ngày 3-5-46 quy định tổ chức các Bộ,

Chiếu Sắc lệnh số 34 ngày 25-3-1946 và sắc lệnh số 35-SL ngày 15-3-1947 tổ chức Bộ Quốc phòng;

Chiểu Sắc lệnh số 47-SL ngày 1-5-1947 và sắc lệnh số 14-SL ngày 12-3-1949 tổ chức Bộ tổng Tư lệnh Quân đội Quốc gia và Dân quân Việt Nam;

Chiểu Sắc lệnh số 256-SL/M ngày 5-8-1947 ấn định quyền hạn và danh vị ông tổng Tư lệnh Quân đội Quốc gia và Dân quân Việt Nam;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng kiêm Tổng tư lệnh Quân đội Quốc gia và Dân quân Việt Nam;

Theo Hội đồng Chính phủ đã quyết nghị và khi Ban Thường trực Quốc hội thoả thuận;

RA SẮC LỆNH:

CHƯƠNG 1

ĐIỀU KHOẢN CHUNG

Điều 1

Bộ Quốc phòng có nhiệm vụ:

1- Tổ chức và quản trị quân đội và các cơ quan Quốc phòng.

2- Điều khiển các cơ quan sản xuất Quốc phòng.

Điều 2

1- Ông Tổng Tư lệnh phụ trách chỉ huy quân đội và Dân quân Việt Nam.

2- Sử dụng các cơ quan giúp việc chỉ huy.

3- Quyết định việc điều động và sử dụng các sản phẩm.

Điều 3

Bộ Quốc phòng gồm có những cơ quan sau này:

1- Các cơ quan trực tiếp giúp việc Bộ trưởng:

Văn phòng và Sự vụ

2- Các Nha chuyên việc sản xuất.

3- Bộ Tổng Tham mưu và các Cục giúp về việc chỉ huy.

Điều 4

Bộ Quốc phòng có một đoàn Thanh tra do một Tổng Thanh tra điều khiển và các Thanh tra giúp việc. Tổng Thanh tra Quân đội và các Thanh tra Quân đội thuộc quyền sử dụng của ông Tổng Tư lệnh.

Ngoài ra ông Tổng Tư lệnh có một số tham nghị Quân sự giúp việc do Tổng Tư lệnh bổ nhiệm.

CHƯƠNG 2

VĂN PHÒNG VÀ SỰ VỤ

Điều 5

Trong việc điều khiển và quản trị các Nha, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng có một Đổng lý Sự vụ trực tiếp giúp việc.

Điều 6

Trong việc tổ chức và quản trị quân đội cùng các cơ quan thuộc Bộ Quốc phòng, trừ các Nha, Nộ trưởng Bộ Quốc phòng có một Đổng lý Quân vụ trực tiếp giúp việc.

Điều 7

Văn phòng ông Tổng Tư lệnh, đặt dưới quyền điều khiển của một Chánh Văn phòng. Văn phòng này có nhiệm vụ giúp Tổng Tư lệnh phối hợp quân sự và chính trị trong sự chỉ huy.

Điều 8

Tổ chức các cơ quan Sự vụ và Quân vụ sẽ do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ấn định.

CHƯƠNG 3

CÁC NHA

Điều 9

Các Nha gồm có:

1- Nha Quân giới

2- Nha Quân Nhu

3- Nha Quân Dược

Điều 10

Nha Quân giới có nhiệm vụ cung cấp và sản xuất vũ khí, đạn dược, chiến cụ.

Điều 11

Nha Quân nhu có nhiệm vụ cung cấp và sản xuất quan trang, quân dụng.

Điều 12

Nha Quân Dược có nhiệm vụ cung cấp và sản xuất dược phẩm, dụng cụ Y tế.

Điều 13

Tổ chức các Nha sẽ do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ấn định.

CHƯƠNG 4

TỔNG THAM MƯU TRƯỞNG VÀ CHÍNH TRỊ CỤC TRƯỞNG

Điều 14

Tổng tham mưu trưởng trực tiếp giúp tổng Tư lệnh trong việc định kế hoạch tác chiến.

Tổng Tham mưu trưởng điều khiển Bộ Tổng tham mưu.

Điều 15

Chính trị Cục trưởng trực tiếp giúp Tổng tư lệnh trong việc định kế hoạch công tác chính trị trong quân đội và các Cục.

Chính trị Cục trưởng điều khiển Cục Chính trị.

CHƯƠNG 5

CÁC CỤC

Điều 16

Ngoài Bộ Tổng tham mưu và Cục Chính trị đã nói trong 2 điều 14 và 15, Bộ Quốc phòng gồm có :

1- Cục Dân quân

2- Cục Quân huấn

3- Cục Quân chính

4- Cục Quân pháp

5- Cục Tình báo

6- Cục Pháo binh

7- Cục Công binh

8- Cục Quân giới

9- Cục Quân nhu

10- Cục Quân y

11- Cục Thông tin liên lạc

12- Cục Vận tải.

Mỗi Cục sẽ do một Cục trưởng điều khiển.

Điều 17

Cục Dân quân giúp ý kiến trong việc tổ chức và lãnh đạo Dân quân.

Điều 18

Cục Quân huấn có nhiệm vụ đào tạo và bổ túc cán bộ trong quân đội.

Điều 19

Cục Quân chính có nhiệm vụ nghiên cứu và đề nghị quy tắc quân đội, theo rõi mọi việc nhân sự trong quân đội và nghiên cứu việc huy động nhân lực kháng chiến.

Điều 20

Cục Tình báo có nhiệm vụ điều tra tình hình địch, thu thập tin tức, đề phòng và đối phó với hoạt động gián điệp của địch.

Điều 22

Cục Pháp binh có nhiệm vụ tổ chức binh chủng Pháo binh và giúp ý kiến trong việc chỉ huy binh chủng ấy.

Điều 23

Cục Công binh có nhiệm vụ tiếp tế, phân phối dụng cụ cho quân đội, tổ chức binh chủng Công binh và giúp ý kiến trong việc chỉ huy binh chủng ấy.

Điều 24

Cục Quân giới có nhiệm vụ tổ chức việc tiếp tế, phân phối và giữ gìn vũ khí, đạn dược, chiến cụ v.v...

Điều 25

Cục Quân nhu có nhiệm vụ :

a- Tổ chức việc tiếp tế, phân phối và giữ gìn quân trang, quân lương, quân dụng.

b- Phụ trách mọi việc kế toán quân nhu trong quân đội

Điều 26

Cục Quân y có nhiệm vụ tổ chức việc Y tế và Thú y trong quân đội.

Điều 27

Cục Thông tin liên lạc có nhiệm vụ tổ chức việc thông tin liên lạc trong quân đội về mọi ngành.

Điều 28

Cục Vận tải có nhiệm vụ tổ chức việc vận tải trong Quân đội về mọi mặt.

Điều 29

Tổ chức Bộ tổng tham mưu và các Cục sẽ do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ấn định, sau khi ý hiệp cùng Tổng tư lệnh.

CHƯƠNG 6

THI HÀNH

Điều 30

Các Sắc lệnh số 34 ngày 23-3-1946, số 35-SL ngày 15-3-1947 và số 47-SL ngày 1-5-1947, và những điều khoản trong sắc lệnh cũ, trái với sắc lệnh này, đều bãi bỏ.

Điều 31

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Tổng Tư lệnh Quân đội Quốc gia và Dân quân Việt Nam chiểu sắc lệnh thi hành.

 

Hồ Chí Minh

(Đã ký)

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 50/SL

Loại văn bảnSắc lệnh
Số hiệu50/SL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành...
Ngày hiệu lực...
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 50/SL

Lược đồ Sắc lệnh 50/SL tổ chức Bộ Quốc phòng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản hiện thời

      Sắc lệnh 50/SL tổ chức Bộ Quốc phòng
      Loại văn bảnSắc lệnh
      Số hiệu50/SL
      Cơ quan ban hànhChủ tịch nước
      Người kýHồ Chí Minh
      Ngày ban hành...
      Ngày hiệu lực...
      Ngày công báo...
      Số công báo
      Lĩnh vựcBộ máy hành chính
      Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
      Cập nhật5 năm trước

      Văn bản thay thế

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Sắc lệnh 50/SL tổ chức Bộ Quốc phòng

          Lịch sử hiệu lực Sắc lệnh 50/SL tổ chức Bộ Quốc phòng