Sắc lệnh 52/SL

Sắc lệnh số 52/SL về việc ấn định thuế nhập nội do Chủ tịch Chính phủ Việt Nam Dân chủ cộng hoà ban hành

SẮC LỆNH

CỦA CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ SỐ 52 NGÀY 1 THÁNG 6 NĂM 1947

CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ

Xét tình hình thương mại hiện thời;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính và Bộ Kinh tế,

RA SẮC LỆNH:

Điều 1

Tạm thời thuế nhập nội định lại như sau này:

5% tăng giá cho:

1) Các hàng kể trong Quan thuế biểu vào ba mục: động vật, thực vật và khoáng vật (số 1 đến số 233)

2) Các chất hoá học (số 01 đến 0392)

3) Các thứ thuộc An My (số 315 đến 316)

4) Sợi bông dùng vào kỹ nghệ dệt (số 368/1 đến 48, số 369/1 đến 48 và 97 đến 108)

15% tăng giá cho tất cả các thứ hàng khác kê trong Quan thuế biểu.

Điều 2

Thuế tăng nội về nhập nội và mọi thứ thuế tiêu thụ và phụ thu đánh vào dầu hoả và ét xăng nay đều bãi bỏ.

Điều 3

Thuế xuất ngoại sẽ nhất luật cho mọi các thứ hàng là 5% tăng giá.

Điều 4

Giá hàng nhập nội hoặc xuất ngoại là giá hàng mua, bán của các Uỷ ban phụ trách việc xuất nhập do nghị định Liên bộ ngày mồng 3 tháng 3 năm 1947 lập thành.

Điều 5

Sắc lệnh này thi hành cấp tốc theo Điều 14 Sắc lệnh ngày 10 tháng 10 năm 1946.

Điều 6

Các Bộ trưởng Bộ Tài chính và Bộ Kinh tế chiểu Sắc lệnh thi hành.

 

Hồ Chí Minh

(Đã ký)

 

 

Thuộc tính văn bản 52/SL
Loại văn bản Sắc lệnh
Số hiệu 52/SL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 01/06/1947
Ngày hiệu lực 16/06/1947
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thương mại, Thuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lực Không còn phù hợp
Cập nhật 11 năm trước
Download văn bản 52/SL

Lược đồ văn bản

Sắc lệnh 52/SL ấn định thuế nhập nội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Sắc lệnh 52/SL ấn định thuế nhập nội
Loại văn bản Sắc lệnh
Số hiệu 52/SL
Cơ quan ban hành Chủ tịch nước
Người ký Hồ Chí Minh
Ngày ban hành 01/06/1947
Ngày hiệu lực 16/06/1947
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thương mại, Thuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lực Không còn phù hợp
Cập nhật 11 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản được căn cứ

Văn bản hợp nhất

  • 01/06/1947

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 16/06/1947

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực