Sắc lệnh 53/SL

Sắc lệnh số 53/SL về việc cử ông Dương Đức Hiệp giữ chức Đổng lý Văn phòng Bộ lao động do Chủ tịch nước ban hành

SẮC LỆNH

CỦA CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ SỐ 53-SL NGÀY 14 THÁNG 4 NĂM 1950

CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Chiểu Sắc lệnh số 226-SL ngày 28 tháng 11 năm 1946 tổ chức Bộ Lao động;

Chiểu Sắc lệnh số 7-SL ngày 20 tháng 1 năm 1950 tổ chức lại Văn phòng các Bộ;

Chiểu đề nghị của Bộ trưởng Bộ Lao động;

Theo quyết nghị của Hội đồng Chính phủ;

RA SẮC LỆNH :

Điều 1: Nay cử ông Dương Đức Hiệp giữ chức Đổng lý Văn phòng Bộ Lao động.

Điều 2: Bộ trưởng Bộ Lao động chiểu sắc lệnh thi hành.

 

Hồ Chí Minh

(Đã ký)

 

 

Thuộc tính văn bản 53/SL
Loại văn bản Sắc lệnh
Số hiệu 53/SL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 14/04/1950
Ngày hiệu lực 14/04/1950
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lực Không còn phù hợp
Cập nhật 13 năm trước
Download văn bản 53/SL

Lược đồ văn bản

Sắc lệnh 53/SL cử Dương Đức Hiệp giữ Đổng lý Văn phòng Bộ lao động


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Sắc lệnh 53/SL cử Dương Đức Hiệp giữ Đổng lý Văn phòng Bộ lao động
Loại văn bản Sắc lệnh
Số hiệu 53/SL
Cơ quan ban hành Chủ tịch nước
Người ký Hồ Chí Minh
Ngày ban hành 14/04/1950
Ngày hiệu lực 14/04/1950
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lực Không còn phù hợp
Cập nhật 13 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

  • 14/04/1950

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 14/04/1950

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực