Sắc lệnh 54/SL

Sắc lệnh số 54/SL về việc hai Bộ Hội đồng quản trị Ngoại thương cục và đặt Ngoại thương cục dưới quyền điều khiển trực tiếp của Bộ kinh tế do Chủ tịch Chính phủ Việt Nam Dân chủ cộng hoà ban hành

Nội dung toàn văn Sắc lệnh 54/SL 2 Bộ Hội đồng quản trị Ngoại thương cục đặt dưới quyền điều khiển Bộ kinh tế


SẮC LỆNH

CỦA CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ SỐ 54 NGÀY 11 THÁNG 6 NĂM 1947

CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ

Chiểu Sắc lệnh số 13-SL ngày 3-2-47 cấm xuất nhập cảng trong toàn thể nước Việt Nam;

Chiểu Sắc lệnh số 29-SL ngày 16-3-47 thiết lập Ngoại thương cục;

Chiểu đề nghị của ông Bộ trưởng Bộ Kinh tế;

Sau khi Hội đồng Chính phủ và Ban Thường trực Quốc hội đã thoả hiệp,

RA SẮC LỆNH:

Điều I

Nay bãi bỏ Hội đồng Quản trị Ngoại thương cục ghi trong Điều II Sắc lệnh số 29-SL ngày 16-3-47 và đặt Ngoại giao cục dưới quyền điều khiển trực tiếp của Bộ Kinh tế.

Điều II

Ngoại thương cục do một Cục trưởng điều khiển. Cục trưởng có một Phó cục trưởng, một Tổng thư ký và một Thủ quỹ giúp việc. Cục trưởng, Phó cục trưởng sẽ do Sắc lệnh bổ nhiệm.

Điều III

Đặt trong Ngoại thương cục một: "Hội đồng cố vấn ngoại thương" gồm đại biểu của Bộ Quốc phòng, Tài chính, Canh nông, và nếu cần thiết, đại biểu các Bộ khác; đại biểu các Bộ sẽ do các Bộ trưởng cơ quan đề cử.

Điều IV

Hội đồng cố vấn Ngoại thương có nhiệm vụ cho Ngoại thương cục biết nhu cầu, tài liệu, ý kiến của các Bộ, và của dân chúng về việc xuất, nhập các hàng hoá, để Ngoại thương cục trù liệu chương trình ngoại thương và phân phối các hàng hoá nhập cảng một cách hợp lý.

Điều V

Bên cạnh Ngoại thương cục sẽ có các Thanh tra đặc biệt do Bộ trưởng Bộ Kinh tế cử, để theo sát hoạt động của Ngoại thương cục, giám sát các nhân viên và công việc của Ngoại thương cục.

Điều VI

Tại những hải khẩu và những đồn biên giới có hoạt động ngoại thương sẽ đặt một Chi cục Ngoại thương làm chỉ điểm cho Ngoại thương cục, phụ trách việc xuất nhập dưới quyền điều khiển của một Chi cục trưởng có một Phó chi cục trưởng và một Thủ quỹ giúp việc.

Chi cục trưởng, Phó chi cục trưởng và Thủ quỹ sẽ do nghị định Bộ trưởng Bộ Kinh tế bổ nhiệm.

Điều VII

Trong trường hợp có những khu hoạt động ngoại thương gồm nhiều chi cục khó liên lạc với Trung ương, có thể thành lập một chi nhánh Ngoại thương thay Ngoại thương cục điều khiển Ngoại thương trong khu vực. Việc lập chi nhánh Ngoại thương sẽ do một Nghị định Bộ trưởng Bộ Kinh tế ấn định. Chi nhánh Ngoại thương do một Chủ nhiệm điều khiển có một Tổng Thư ký giúp việc.

Điều VIII

Ngoại thương cục có một quỹ hoạt động biệt lập do một Sắc lệnh ấn định. Bộ trưởng Bộ Tài chính sẽ cử một Thanh tra Tài chính thường trực để kiểm soát tài chính Ngoại thương cục. Thanh tra Tài chính có quyền xét các sổ sách kế toán, khám quỹ và có nhiệm vụ thanh toán các tài khoản đã xét.

Điều IX

Một nghị định của Bộ trưởng Bộ Kinh tế sẽ quy định chi tiết tổ chức và thể lệ thi hành Sắc lệnh này.

Điều X

Một nghị định của Bộ trưởng Bộ Kinh tế sẽ quy định chi tiết tổ chức và thể lệ thi hành Sắc lệnh này.

Điều XI

Tất cả các điều khoản luật lệ trái với Sắc lệnh này đều bãi bỏ.

Điều XII

Ông Bộ trưởng Bộ Kinh tế chiểu Sắc lệnh thi hành.

 

Hồ Chí Minh

(Đã ký)

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 54/SL

Loại văn bảnSắc lệnh
Số hiệu54/SL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành...
Ngày hiệu lực...
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 54/SL

Lược đồ Sắc lệnh 54/SL 2 Bộ Hội đồng quản trị Ngoại thương cục đặt dưới quyền điều khiển Bộ kinh tế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Sắc lệnh 54/SL 2 Bộ Hội đồng quản trị Ngoại thương cục đặt dưới quyền điều khiển Bộ kinh tế
        Loại văn bảnSắc lệnh
        Số hiệu54/SL
        Cơ quan ban hànhChủ tịch nước
        Người kýHồ Chí Minh
        Ngày ban hành...
        Ngày hiệu lực...
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Sắc lệnh 54/SL 2 Bộ Hội đồng quản trị Ngoại thương cục đặt dưới quyền điều khiển Bộ kinh tế

            Lịch sử hiệu lực Sắc lệnh 54/SL 2 Bộ Hội đồng quản trị Ngoại thương cục đặt dưới quyền điều khiển Bộ kinh tế