Sắc lệnh 55

Sắc lệnh số 55 về việc ấn định về thể lệ về Hội đồng kỷ luật do Chủ tịch Chính phủ lâm thời ban hành

SẮC LỆNH

CỦA CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ LÂM THỜI SỐ 55 NGÀY 3 THÁNG 11 NĂM 1945

CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Chiểu chi Nghị định ngày 21 tháng 9 năm 1935 ấn định quy tắc chung cho các ngạch công chức;

Theo lời đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ;

Sau khi các Bộ trưởng đã thoả hiệp,

RA SẮC LỆNH:

Điều thứ nhất: Những thể lệ về Hội đồng kỷ luật, do Nghị định ngày 21 tháng 9 năm 1935 (điều thứ 27) ấn định, nay bãi bỏ.

Điều thứ hai: Hội đồng kỷ luật các viên chức gồm có các vị sau này:

- Bộ trưởng các Bộ (hay Chủ tịch Uỷ ban

nhân dân hàng xứ, hoặc người đại diện tuỳ theo

viên chức thuộc quyền các Bộ hay Uỷ ban nhân

dân hàng xứ) Chủ tịch

- Giám đốc (hay người đại diện) sở có

viên chức bị đưa ra Hội đồng kỷ luật Tiên thẩm Uỷ viên

- Một viên chức cùng ngạch với người bị

đưa ra Hội đồng kỷ luật, chọn trong hàng

những người cao trật hơn và thâm niên trong

trật ấy (nếu không có người nào cao trật hơn,

thì có thể lấy một viên chức trong ngạch khác Hội viên

Hội đồng kỷ luật sẽ tuỳ trường hợp do Bộ trưởng các Bộ hay Chủ tịch Uỷ ban nhân dân hàng xứ ra nghị định lập lên.

Điều thứ ba: Các ông Bộ trưởng các Bộ, và các ông Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Bắc kỳ, Trung kỳ và Nam kỳ, chịu uỷ nhiệm thi hành Sắc lệnh này.

 

Hồ Chí Minh

(Đã ký)

 

 

Thuộc tính văn bản 55
Loại văn bản Sắc lệnh
Số hiệu 55
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 03/11/1945
Ngày hiệu lực 18/11/1945
Ngày công báo 10/11/1945
Số công báo Số 8
Lĩnh vực Bộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lực Không còn phù hợp
Cập nhật 10 năm trước

Lược đồ văn bản

Sắc lệnh 55 ấn định thể lệ Hội đồng kỷ luật


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Sắc lệnh 55 ấn định thể lệ Hội đồng kỷ luật
Loại văn bản Sắc lệnh
Số hiệu 55
Cơ quan ban hành Chủ tịch nước
Người ký Hồ Chí Minh
Ngày ban hành 03/11/1945
Ngày hiệu lực 18/11/1945
Ngày công báo 10/11/1945
Số công báo Số 8
Lĩnh vực Bộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lực Không còn phù hợp
Cập nhật 10 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản được căn cứ

Văn bản hợp nhất

 • 03/11/1945

  Văn bản được ban hành

  Trạng thái: Chưa có hiệu lực

 • 10/11/1945

  Văn bản được đăng công báo

  Trạng thái: Chưa có hiệu lực

 • 18/11/1945

  Văn bản có hiệu lực

  Trạng thái: Có hiệu lực