Sắc lệnh 57

Sắc lệnh số 57 về việc cấm không được sản xuất, tàng trữ tiêu thụ rượu ta chế tạo bằng ngũ cốc do Chủ tịch Chính phủ lâm thời ban hành

SẮC LỆNH

CẤM KHÔNG ĐƯỢC SẢN XUẤT, TÀNG TRỮ, TIÊU THỤ RƯỢU TA CHẾ TẠO BẰNG NGŨ CỐC CỦA CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ LÂM THỜI SỐ 57 NGÀY 10 THÁNG 11 NĂM 1945

CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Xét tình thế hiện thời

Sau khi Hội đồng Chính phủ đã thoả luận,

RA SẮC LỆNH:

Điều thứ nhất: Cho đến khi có lệnh mới, trên toàn cõi Việt Nam, nhất thiết cấm không được sản xuất, tàng trữ, đài tải, tiêu thụ và mua bất cứ nhiều hay ít rượu ta hàng thường và hàng trên, chế tạo bằng ngũ cốc đó theo phương pháp cổ truyền hay khoa học.

Điều thứ hai: Trong hạn bảy ngày, sau khi các Uỷ ban địa phương nhận được số Công báo đăng sắc lệnh này và công bố cho dân biết, ai còn tàng trữ các thứ rượu nói ở điều thứ nhất, phải khai ngay với Sở thuế quan và Thuế gián thu (Thương chính) gần nhất. Rượu này sẽ dùng vào những thùng, hòm có dấu hiệu niêm phong của Sở Thuế quan và Thuế gián thu.

Tác dụng của các thứ rượu này sẽ do nghị định Bộ trưởng Bộ Tài chính ấn định sau.

Điều thứ ba: Những tội phạm vào điều thứ nhất sắc lệnh này sẽ bị trừng phạt như sau:

1- Tội sản xuất các thứ rượu kể trong điều thứ nhất: phạt tiền từ 200 đồng đến 2.000 đồng.

2- Tội bán tàng trữ hay đài tải các thứ rượu kể trong điều thứ nhất: phạt tiền từ 100 đến 1.000 đồng.

3- Tội mua hoặc tiêu thụ các thứ rượu kể trong điều thứ nhất: phạt tiền từ 10 đồng đến 200 đồng.

Nếu tái phạm các số tiền phạt sẽ tăng gấp đôi.

Điều thứ tư: Những người có rượu tàng trữ mà không khai trong hạn định ở điều thứ hai sẽ bị phạt tiền từ 10 đến 200 đồng.

Điều thứ năm: Rượu sản xuất, tàng trữ, đài tải, tiêu thụ hay mua bán trái với Sắc lệnh này sẽ bị tịch thu cùng các khí cụ dùng để sản xuất, tàng trữ hay đài tải.

Điều thứ sáu: Việc kiểm nã để thi hành giao cho các Uỷ ban nhân dân địa phương, các Nha, Phòng, Sở Cảnh sát và Sở Thuế quan và Thuế gián thu.

Điều thứ bảy: Các Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, Uỷ ban nhân dân cả ba kỳ và Giám đốc và Thuế Gián thu chịu uỷ nhiệm thi hành Sắc lệnh.

 

Hồ Chí Minh

(Đã ký)

 

 

Thuộc tính văn bản 57
Loại văn bản Sắc lệnh
Số hiệu 57
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 10/11/1945
Ngày hiệu lực 25/11/1945
Ngày công báo 17/11/1945
Số công báo Số 9
Lĩnh vực Thương mại
Tình trạng hiệu lực Không còn phù hợp
Cập nhật 12 năm trước
Download văn bản 57

Lược đồ văn bản

Sắc lệnh 57 cấm không được sản xuất tàng trữ tiêu thụ rượu ta chế tạo bằng ngũ cốc


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Sắc lệnh 57 cấm không được sản xuất tàng trữ tiêu thụ rượu ta chế tạo bằng ngũ cốc
Loại văn bản Sắc lệnh
Số hiệu 57
Cơ quan ban hành Chủ tịch nước
Người ký Hồ Chí Minh
Ngày ban hành 10/11/1945
Ngày hiệu lực 25/11/1945
Ngày công báo 17/11/1945
Số công báo Số 9
Lĩnh vực Thương mại
Tình trạng hiệu lực Không còn phù hợp
Cập nhật 12 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản được căn cứ

Văn bản hợp nhất

 • 10/11/1945

  Văn bản được ban hành

  Trạng thái: Chưa có hiệu lực

 • 17/11/1945

  Văn bản được đăng công báo

  Trạng thái: Chưa có hiệu lực

 • 25/11/1945

  Văn bản có hiệu lực

  Trạng thái: Có hiệu lực