Sắc lệnh 58

Sắc lệnh số 58 về việc ấn định thể lệ về nghỉ gia hạn không lương của công chức các ngạchsắc lệnh số 58 do Chủ tịch Chính phủ ban hành

SẮC LỆNH

CỦA CHỦ TỊCH NƯỚC VỀ VIỆC ẤN ĐỊNH THỂ LỆ VỀ NGHỈ GIA HẠN KHÔNG LƯƠNG CỦA CÔNG CHỨC CÁC NGẠCH

CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Chiểu chi các Nghị định ấn định quy tắc chung cho các ngạch công chức;

Chiểu chi các thể lệ về nghỉ giả hạn không lương của công chức các ngạch;

Theo lời đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ;

Sau khi Hội đồng các Bộ trưởng đã thoả hiệp,

SẮC LỆNH

Điều thứ nhất: Cho tới khi có lệnh mới, công chức tất cả các ngạch có thể xin nghỉ giả hạn không lương từ sáu tháng trở lên, và liên tiếp xin gia hạn, mỗi hạn ít nhất là 6 tháng, cho đến khi tổng cộng nghỉ được 3 năm.

Quá hạn đó, viên chức nào không xin ra làm việc nữa, sẽ coi như thôi việc hẳn, hoặc được về hưu nếu đủ điều kiền hưởng hưu bổng.

Nghị định cho phép nghỉ giả hạn không lương sẽ do Bộ trưởng các Bộ, hay Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các kỳ (Bắc, Trung, Nam) ban hành, tuỳ theo công chức xin nghỉ tòng sự tại các sở thuộc các Bộ Chính phủ Trung ương, hay các sở thuộc Uỷ ban nhân dân các kỳ.

Điều thứ hai: Những viên chức hãy còn ở trong thời kỳ tập sự cũng có thể xin nghỉ giả hạn không lương theo thể lệ trên.

Thời kỳ làm việc trước khi nghỉ giả hạn cũng được tính vào niên hạn tập sự bó buộc.

Điều thứ ba: Tất cả những thể lệ từ trước trái với Sắc lệnh này đều bãi bỏ.

Điều thứ tư: Các ông Bộ trưởng và các ông Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các kỳ (Bắc, Trung, Nam) phụ trách thi hành Sắc lệnh này.

 

Hồ Chí Minh

(Đã ký)

 

 

Thuộc tính văn bản 58
Loại văn bản Sắc lệnh
Số hiệu 58
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 10/11/1945
Ngày hiệu lực 25/11/1945
Ngày công báo 24/11/1945
Số công báo Số 10
Lĩnh vực Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lực Không còn phù hợp
Cập nhật 13 năm trước

Lược đồ văn bản

Sắc lệnh 58 ấn định thể lệ nghỉ gia hạn không lương công chức ngạch sắc lệnh 58


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Sắc lệnh 58 ấn định thể lệ nghỉ gia hạn không lương công chức ngạch sắc lệnh 58
Loại văn bản Sắc lệnh
Số hiệu 58
Cơ quan ban hành Chủ tịch nước
Người ký Hồ Chí Minh
Ngày ban hành 10/11/1945
Ngày hiệu lực 25/11/1945
Ngày công báo 24/11/1945
Số công báo Số 10
Lĩnh vực Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lực Không còn phù hợp
Cập nhật 13 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản được căn cứ

Văn bản hợp nhất

 • 10/11/1945

  Văn bản được ban hành

  Trạng thái: Chưa có hiệu lực

 • 24/11/1945

  Văn bản được đăng công báo

  Trạng thái: Chưa có hiệu lực

 • 25/11/1945

  Văn bản có hiệu lực

  Trạng thái: Có hiệu lực