Sắc lệnh 58/SL

Sắc lệnh số 58/SL về việc đặt tại Bộ Giao thông Công chính một Kiến trúc vụ do Chủ tịch nước ban hành

SẮC LỆNH

CỦA CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ SỐ 58-SL NGÀY 14 THÁNG 4 NĂM 1950

CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Chiểu Sắc lệnh số 50-SL ngày 13 tháng 4 năm 1946 tổ chức Bộ Giao thông Công chính;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giao thông Công chính;

Theo quyết nghị của Hội đồng Chính phủ;

RA SẮC LỆNH :

Điều 1: Nay đặt tại Bộ Giao thông Công chính một Kiến trúc vụ.

Điều 2: Kiến trúc vụ đặt dưới quyền điều khiển của một Giám đốc và một Phó Giám đốc.

Điều 3: Cách tổ chức Kiến trúc vụ sẽ do nghị định của Bộ trưởng Bộ Giao thông Công chính ấn định.

Điều 4: Ông Bộ trưởng Bộ Giao thông Công chính chiểu sắc lệnh thi hành.

 

Hồ Chí Minh

(Đã ký)

 

 

Thuộc tính văn bản 58/SL
Loại văn bản Sắc lệnh
Số hiệu 58/SL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 14/04/1950
Ngày hiệu lực 29/04/1950
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lực Không còn phù hợp
Cập nhật 10 năm trước
Download văn bản 58/SL

Lược đồ văn bản

Sắc lệnh 58/SL đặt Bộ Giao thông Công chính Kiến trúc vụ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Sắc lệnh 58/SL đặt Bộ Giao thông Công chính Kiến trúc vụ
Loại văn bản Sắc lệnh
Số hiệu 58/SL
Cơ quan ban hành Chủ tịch nước
Người ký Hồ Chí Minh
Ngày ban hành 14/04/1950
Ngày hiệu lực 29/04/1950
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lực Không còn phù hợp
Cập nhật 10 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản hợp nhất

  • 14/04/1950

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 29/04/1950

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực