Sắc lệnh 58

Sắc lệnh số 58 về việc tổ chức Bộ nội vụ do Chủ tịch Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ cộng hoà ban hành

CHÍNH PHỦ
---------

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------------

Số: 58

Hà Nội, ngày 03 tháng 5 năm 1946

 

SẮC LỆNH

CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Chiểu Sắc lệnh ngày 3-5-1945 tổ chức các Bộ,
Chiểu đề nghị Bộ Nội vụ,
Sau khi Hội đồng Chính phủ đã thoả hiệp,

RA SẮC LỆNH:

Điều 1. Bộ Nội vụ gồm có:

I- Văn phòng, do một Đổng lý Văn phòng điều khiển.

II- Nha thanh tra, có nhiệm kiểm soát và trình báo về hành chính và chính trị. Nha này thuộc quyền trực tiếp của Bộ trưởng và sẽ do một Sắc lệnh riêng tổ chức.

III- Năm Nha có nhiệm vụ kể sau đây, thuộc quyền kiểm soát của một đổng lý sự vụ:

1- Nha công chức và kế toán: quy chế và quan trị công chức - kế toán trong Bộ;

2- Nha Pháp chính: việc Pháp chế và Hành chính;

3- Nha Thông tin tuyên truyền: thu nhập và truyền bá các tin tức trong nước;

4- Việt Nam công an vụ: việc trị an;

5- Nha dân tộc thiểu số: xem xét các vấn đề chính trị và hành chính thuộc về các dân tộc thiểu số trong nước, và thắt chặt tinh thần thiện giữa các dân tộc sống trên đất Việt Nam.

Mỗi Nha có một Giám đốc quản trị.

Điều 2. Chi tiết tổ chức Văn phòng và các Nha sẽ do nghị định của Bộ trưởng Bộ Nội vụ ấn định sau.

Nghị định Bộ trưởng Bộ Nội vụ ngày 19 tháng 1 năm 1946, nay bãi bỏ.

Điều 3. Bộ trưởng Bộ Nội vụ chiểu Sắc lệnh thi hành.

 

 

Hồ Chí Minh

(Đã ký)

 

 

Thuộc tính văn bản 58
Loại văn bản Sắc lệnh
Số hiệu 58
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 03/05/1946
Ngày hiệu lực 18/05/1946
Ngày công báo 15/05/1946
Số công báo Số 19
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Không còn phù hợp
Cập nhật 12 năm trước

Lược đồ văn bản

Sắc lệnh 58 tổ chức Bộ nội vụ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Sắc lệnh 58 tổ chức Bộ nội vụ
Loại văn bản Sắc lệnh
Số hiệu 58
Cơ quan ban hành Chủ tịch nước
Người ký Hồ Chí Minh
Ngày ban hành 03/05/1946
Ngày hiệu lực 18/05/1946
Ngày công báo 15/05/1946
Số công báo Số 19
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Không còn phù hợp
Cập nhật 12 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản được hợp nhất

Văn bản được căn cứ

Văn bản hợp nhất

 • 03/05/1946

  Văn bản được ban hành

  Trạng thái: Chưa có hiệu lực

 • 15/05/1946

  Văn bản được đăng công báo

  Trạng thái: Chưa có hiệu lực

 • 18/05/1946

  Văn bản có hiệu lực

  Trạng thái: Có hiệu lực