Sắc lệnh 6/SL

Sắc lệnh số 6/SL về việc quy định việc thành lập các công ty công tư hợp doanh do Chủ tịch nước Việt nam dân chủ cộng hoà ban hành

Nội dung toàn văn Sắc lệnh 6/SL quy định thành lập công ty công tư hợp doanh


SẮC LỆNH

CỦA CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ SỐ 6/SL NGÀY 20 THÁNG 1 NĂM 1950

CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ HỒ CHÍ MINH

Xét sự cần thiết thành lập các công ty công tư hợp doanh;

Chiểu đề nghị của Bộ trưởng Bộ Kinh tế;

Theo quyết nghị của Hội đồng Chính phủ sau khi Ban thường trực Quốc hội thoả thuận;

RA SẮC LỆNH:

Điều 1: Công ty công tư hợp doanh là một công ty vô danh trong ấy Chính phủ hợp vốn với tư nhân để kinh doanh theo kế hoạch kinh tế chung của Chính phủ.

Điều 2: Công ty thành lập và hoạt động theo những luật lệ thương mại hiện hành về công ty vô danh trừ những khoản do sắc lệnh này sửa đổi.

Điều 3: Vốn công ty chia từng phần đều nhau, sự di nhượng các cổ phần phải được ban quản trị ưng thuận.

Điều 4: Việc quản trị công ty giao cho một Ban quản trị gồm từ 3 đến 9 người. Tổng số uỷ viên của Ban quản trị và số uỷ viên Chính phủ trong Ban quản trị sẽ do sắc lệnh hay nghị định thành lập công ty ấn định.

Điều 5:

Chủ tịch Ban quản trị sẽ cử như sau:

- Nếu Chính phủ góp vốn nhiều hơn tư nhân, Chủ tịch Ban quản trị sẽ do Chính phủ chỉ định;

- Nếu số vốn của Chính phủ góp ít hơn phần góp của tư nhân, Chủ tịch Ban quản trị sẽ do các uỷ viên Ban quản trị bầu ra. Kết quả cuộc bầu phải được Chính phủ duyệt y.

Điều 6: Chính phủ có thể bất cứ lúc nào, cử Thanh tra đến xem xét hoạt động của công ty.

Nếu xét cần, cạnh Ban quản trị, Chính phủ sẽ đặt một nhiều giám sát viên thường trực có nhiệm vụ theo dõi việc quản trị. Giám sát viên có quyền dự các phiên họp của Ban quản trị, nhưng không có quyền biểu quyết.

Điều 7: Ban quản trị chịu trách nhiệm trước Đại Hội đồng của công ty gồm các hội viên. Mỗi hội viên có một số phiếu ngang với số cổ phần đã góp vào công ty.

Điều 8: Nếu xét cần, sắc lệnh hay nghị định cho phép thành lập công ty có thể ấn định những loại quyết nghị quan trọng của Ban quản trị hay của Đại Hội đồng cần phải được Chính phủ duyệt y mới thi hành.

Điều 9: Công ty phải do một sắc lệnh cho phép thành lập:

- Nếu số vốn có từ 15 triệu đồng trở lên, bất cứ phần góp của Chính phủ là bao nhiêu.

- Hoặc nếu số vốn dưới 15 triệu đồng nhưng phần góp của Chính phủ có từ 5 triệu đồng trở lên.

Công ty sẽ do một nghị định cho phép thành lập nếu số vốn dưới 15 triệu đồng và phần góp của Chính phủ dưới 5 triệu đồng.

Điều 10: Điều lệ công ty phải do Chủ tịch Chính phủ hoặc các Bộ trưởng duyệt y tuỳ theo Công ty được phép thành lập do một sắc lệnh hay một nghị định.

Điều 11: Những công ty công tư hợp doanh đã có, sẽ điều chỉnh lại theo sắc lệnh này.

Điều 12: Bộ trưởng Bộ Kinh tế và Bộ trưởng Bộ Tài chính chiểu sắc lệnh thi hành.

 

Hồ Chí Minh

(Đã ký)

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 6/SL

Loại văn bảnSắc lệnh
Số hiệu6/SL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành...
Ngày hiệu lực...
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 6/SL

Lược đồ Sắc lệnh 6/SL quy định thành lập công ty công tư hợp doanh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Sắc lệnh 6/SL quy định thành lập công ty công tư hợp doanh
        Loại văn bảnSắc lệnh
        Số hiệu6/SL
        Cơ quan ban hànhChủ tịch nước
        Người kýHồ Chí Minh
        Ngày ban hành...
        Ngày hiệu lực...
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Sắc lệnh 6/SL quy định thành lập công ty công tư hợp doanh

              Lịch sử hiệu lực Sắc lệnh 6/SL quy định thành lập công ty công tư hợp doanh