Sắc lệnh 61/SL

Sắc lệnh số 61/SL về việc ấn định tiết kiệm gạo và mục súc do Chủ tịch nước ban hành

SẮC LỆNH

CỦA CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ SỐ 61-SL NGÀY 1 THÁNG 5 NĂM 1950

CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Chiểu sắc lệnh số 20-SL ngày 12 tháng 2 năm 1950 về Tổng động viên;

Theo quyết nghị của Hội đồng Chính phủ sau khi Ban thường trực Quốc hội thoả thuận;

RA SẮC LỆNH :

Điều 1: Trong thời kỳ kháng chiến, để tiết kiệm thóc gạo và mục súc, nay:

1- Cấm dùng gạo nấu rượu và tàng trữ, chuyên chở, tiêu thụ rượu nấu bằng gạo.

2- Cấm dùng gạo vào việc làm bánh ngọt, kẹo, cốm, hồ vải.

3- Cấm làm thịt trâu, bò, lợn mỗi tháng trong một số ngày nhất định.

Điều 2: Chi tiết thi hành những khoản cấm nói trên sẽ do Liên Bộ Nội vụ - Tư pháp - Kinh tế - Canh nông - Tài chính ấn định.

Điều 3: Ngoài những loại nói ở điều 1 trên, các Bộ Nội vụ, Tư pháp, Canh nông, Kinh tế, Tài chính có thể ra nghị định cấm hoặc hạn chế việc sử dụng các loại thực phẩm, nguyên liệu và mục súc khác.

Điều 4: Các việc phạm pháp đối với sắc lệnh này sẽ bị phạt tù từ 6 ngày đến 6 tháng và phạt tiền từ 100 đồng đến 10.000 đồng, hoặc một trong hai thứ hình phạt ấy.

Các tang vật sẽ bị tịch thu.

Điều 5: Những thể lệ trái với sắc lệnh này đều bãi bỏ.

Điều 6: Bộ trưởng các Bộ Nội vụ, Tư pháp, Canh nông, Tài chính, Kinh tế chiểu sắc lệnh thi hành.

 

Hồ Chí Minh

(Đã ký)

 

 

Thuộc tính văn bản 61/SL
Loại văn bản Sắc lệnh
Số hiệu 61/SL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 01/05/1950
Ngày hiệu lực 16/05/1950
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Trách nhiệm hình sự, Vi phạm hành chính
Tình trạng hiệu lực Không còn phù hợp
Cập nhật 10 năm trước
Download văn bản 61/SL

Lược đồ văn bản

Sắc lệnh 61/SL ấn định tiết kiệm gạo mục súc


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Sắc lệnh 61/SL ấn định tiết kiệm gạo mục súc
Loại văn bản Sắc lệnh
Số hiệu 61/SL
Cơ quan ban hành Chủ tịch nước
Người ký Hồ Chí Minh
Ngày ban hành 01/05/1950
Ngày hiệu lực 16/05/1950
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Trách nhiệm hình sự, Vi phạm hành chính
Tình trạng hiệu lực Không còn phù hợp
Cập nhật 10 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

  • 01/05/1950

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 16/05/1950

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực