Sắc lệnh 67

Sắc lệnh số 67 về việc thiết lập một uỷ ban tối cao tiếp tế và cứu tế do Chủ tịch Chính phủ ban hành

SẮC LỆNH

CỦA CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ LÂM THỜI SỐ 67 NGÀY 28 THÁNG 11 NĂM 1945

CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Xét tình hình kinh tế hiện thời và cần phải đề phòng nạn đói có thể tái diễn ở Bắc bộ và vài tỉnh ở Trung bộ.

RA SẮC LỆNH:

Điều 1: Nay cử một Uỷ ban Tối cao tiếp tế và cứu tế.

Điều 2: Uỷ ban gồm có các ông:

Bộ trưởng Bộ Quốc dân Kinh tế

Bộ trưởng Bộ Cứu tế

Bộ trưởng Bộ Canh nông

Điều 3: Uỷ ban có toàn quyền hành động để nghiên cứu và thi hành những phương pháp cần thiết để tăng gia sức sản xuất của đồng ruộng, để tiếp tế và cứu tế cho nhân dân trong toàn cõi Việt Nam.

Điều 4: Các ông Bộ trưởng Bộ Quốc dân Kinh tế, Bộ Cứu tế, Canh nông, Tài chính và Nội vụ chiểu sắc thi hành.

 

Hồ Chí Minh

(Đã ký)

 

 

Thuộc tính văn bản 67
Loại văn bản Sắc lệnh
Số hiệu 67
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 28/11/1945
Ngày hiệu lực 12/12/1945
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Không còn phù hợp
Cập nhật 11 năm trước
Download văn bản 67

Lược đồ văn bản

Sắc lệnh 67 thiết lập một uỷ ban tối cao tiếp tế cứu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Sắc lệnh 67 thiết lập một uỷ ban tối cao tiếp tế cứu
Loại văn bản Sắc lệnh
Số hiệu 67
Cơ quan ban hành Chủ tịch nước
Người ký Hồ Chí Minh
Ngày ban hành 28/11/1945
Ngày hiệu lực 12/12/1945
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Không còn phù hợp
Cập nhật 11 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản được căn cứ

Văn bản hợp nhất

  • 28/11/1945

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 12/12/1945

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực