Sắc lệnh 7-SL

Sắc lệnh số 7-SL về việc cử ông Nguyễn Văn Đạt giữ chức Tổng Giám đốc Bưu điện Việt nam do Chủ tịch Chính phủ ban hành

SẮC LỆNH

CỦA CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ SỐ 7 NGÀY 21 THÁNG 1 NĂM 1947

CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Chiểu theo nhu cầu hiện tại, theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giao thông Công chính, Hội đồng Chính phủ thoả hiệp,

RA SẮC LỆNH:

Điều thứ nhất

Ông Nguyễn Văn Đạt, Biên tập viên hạng nhì ngạch Bưu điện, được cử lãnh chức Tổng giám đốc Bưu điện Việt Nam kể từ ngày 17-12-1946.

Điều thứ hai

Ông Bộ trưởng Bộ Giao thông Công chính chiểu Sắc lệnh thi hành.

 

Hồ Chí Minh

(Đã ký)

 

 

Thuộc tính văn bản 7-SL
Loại văn bản Sắc lệnh
Số hiệu 7-SL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 21/01/1947
Ngày hiệu lực 21/01/1947
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Không còn phù hợp
Cập nhật 13 năm trước
Download văn bản 7-SL

Lược đồ văn bản

Sắc lệnh 7-SL cử ông Nguyễn Văn Đạt Tổng Giám đốc Bưu điện Việt nam


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Sắc lệnh 7-SL cử ông Nguyễn Văn Đạt Tổng Giám đốc Bưu điện Việt nam
Loại văn bản Sắc lệnh
Số hiệu 7-SL
Cơ quan ban hành Chủ tịch nước
Người ký Hồ Chí Minh
Ngày ban hành 21/01/1947
Ngày hiệu lực 21/01/1947
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Không còn phù hợp
Cập nhật 13 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản được căn cứ

Văn bản hợp nhất

  • 21/01/1947

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 21/01/1947

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực