Sắc lệnh 71-SL

Sắc lệnh số 71-SL về thể lệ tổng tuyển cử do Chính Phủ lâm thời ban hành.

Nội dung toàn văn Sắc lệnh 71-SL thể lệ tổng tuyển cử


CHÍNH PHỦ LÂM THỜI
******

VIỆT DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 71-SL

Hà nội, ngày 02 tháng 12 năm 1945 

 

SẮC LỆNH

Bổ khuyết điều thứ 11, chương 5, đạo sắc lệnh ngày 17 tháng 10 năm 1945 về thể lệ tổng tuyển cử.

CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ LÂM THỜI VIÊT NAM DÂN CHỦ CÔNG HÒA

Chiếu theo sắc lệnh số 14 ngày 8 tháng 9 năm 1945 mở cuộc tổng tuyển cử để bầu Quốc dân đại hội;
Chiếu theo sắc lệnh số 39 ngày 26 tháng 9 năm 1945 lập một Uỷ ban dự thảo thể lệ cuộc tổng tuyển cử;
Chiếu chi sắc lệnh số 51 ngày 17 tháng 10 năm 1945 định thể lệ tổng tuyển cử;
Sau khi hội đồng Chính phủ đã thoả thuận,

RA SẮC LỆNH:

Điều 1: Điều thứ II, chương thứ 5, sắc lệnh 51 ngày 17 tháng 10 năm 1945 về thể lệ tổng tuyển cử, nay bổ khuyết như sau này;

“Điều thứ 2 ”.

.............................................................................................................

.............................................................................................................

“Vì sự giao thông hiện thời khó khăn, người ứng cử có thể gửi đơn ứng cử “ngay cho Uỷ ban Nhân dân nơi mình trú ngụ, và yêu cầu Ủy ban Nhân dân ấy “điện cho Ủy ban Nhân dân nơi mình xin ứng cử. Đơn và giấy chứng thực đủ điều “kiện sẽ do Uỷ ban Nhân dân nơi trú ngụ chuyển sau cho Uỷ ban Nhân dân nơi “ứng cử”

Điều 2: Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bộ trưởng bộ Tuyên truyền phụ trách thi hành sắc lệnh này.

TIẾP KÝ :
BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ
Võ Nguyên Giáp

TM. CHÍNH PHỦ LÂM THỜI
CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ LÂM THỜI
Hồ Chí Minh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 71-SL

Loại văn bảnSắc lệnh
Số hiệu71-SL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành...
Ngày hiệu lực...
Ngày công báo...
Số công báoSố 14
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Sắc lệnh 71-SL thể lệ tổng tuyển cử


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Sắc lệnh 71-SL thể lệ tổng tuyển cử
        Loại văn bảnSắc lệnh
        Số hiệu71-SL
        Cơ quan ban hànhChính phủ
        Người kýHồ Chí Minh
        Ngày ban hành...
        Ngày hiệu lực...
        Ngày công báo...
        Số công báoSố 14
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Sắc lệnh 71-SL thể lệ tổng tuyển cử

            Lịch sử hiệu lực Sắc lệnh 71-SL thể lệ tổng tuyển cử