Sắc lệnh 72/SL

Sắc lệnh số 72/SL về việc hợp nhất 3 xã Lộc thanh, Thanh kiều, Hải vân thuộc huyện Nghi lộc (Nghệ an) thành một xã lấy tên là xã Tam thai do Chủ tịch Chính phủ ban hành

SẮC LỆNH

CỦA CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ SỐ 72 NGÀY 10 THÁNG 8 NĂM 1947

Chiểu theo Sắc lệnh số 126 ngày 19-7-1946 ấn định thủ tục thiếp lập hoặc sửa đổi địa giới các đơn vị hành chính;

Chiểu đề nghị của cuộc hội nghị của Hội đồng nhân dân ba xã Lôi Thanh, Lam Kiêu (thuộc huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An) và xã Hải Vân (thuộc huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An) ngày 30-4-47 xin hiệp thiết ba xã thành một xã mới;

Xét việc hiệp thiết này rất thuận tiện cho công việc hành chính địa phương, cũng như công cuộc kiến thiết hướng thôn;

Chiểu ý kiến tán đông của Uỷ ban hành chính cùng Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An và của Uỷ ban hành chính Trung bộ;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ,

RA SẮC LỆNH:

Điều thứ 1

Nay hiệp thiết ba xã Lộc Thanh, Lam Kiêu (thuộc huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An) và xã Hải Vân (thuộc huyện Hưng Nguyên tỉnh Nghệ An) thành một xã mới lấy tên là xã Tam Thái, thuộc huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An.

Điều thứ 2

Bộ trưởng Bộ Nội vụ chiểu Sắc lệnh thi hành.

 

Hồ Chí Minh

(Đã ký)

 

 

Thuộc tính văn bản 72/SL
Loại văn bản Sắc lệnh
Số hiệu 72/SL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 10/08/1947
Ngày hiệu lực 25/08/1947
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Không còn phù hợp
Cập nhật 12 năm trước
Download văn bản 72/SL

Lược đồ văn bản

Sắc lệnh 72/SL hợp nhất 3 xã Lộc thanh, Thanh kiều, Hải vân Nghi lộc (Nghệ an) thành Tam thai


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Sắc lệnh 72/SL hợp nhất 3 xã Lộc thanh, Thanh kiều, Hải vân Nghi lộc (Nghệ an) thành Tam thai
Loại văn bản Sắc lệnh
Số hiệu 72/SL
Cơ quan ban hành Chủ tịch nước
Người ký Hồ Chí Minh
Ngày ban hành 10/08/1947
Ngày hiệu lực 25/08/1947
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Không còn phù hợp
Cập nhật 12 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

  • 10/08/1947

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 25/08/1947

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực