Sắc lệnh 74

Sắc lệnh số 74 về việc cử ông Nguyễn Văn Định giữ chức Đổng lý Văn phòng Bộ giao thông công chính do Chủ tịch Chính phủ ban hành

SẮC LỆNH

CỦA CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ SỐ 74 NGÀY 24 THÁNG 5 NĂM 1946

CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Chiểu theo Sắc lệnh số 50 ngày 13 tháng 4 năm 1945 tổ chức Bộ Giao thông Công chính,

Chiểu theo Sắc lệnh số 57 ngày 3 tháng 5 năm 1946 tổ chức các cơ quan trong các Bộ;

Theo đề nghị của ông Bộ trưởng Bộ Giao thông công chính,

Hội đồng Chính phủ thông qua,

RA SẮC LỆNH:

Điều 1: Ông Nguyễn Văn Định, bán phần luật khoa tân sĩ, được cử lĩnh chức Đổng lý Văn phòng Bộ Giao thông Công chính.

Điều 2: Ông Bộ trưởng Bộ Giao thông Công chính chiểu Sắc lệnh thi hành.

 

Hồ Chí Minh

(Đã ký)

 

 

Thuộc tính văn bản 74
Loại văn bản Sắc lệnh
Số hiệu 74
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 24/05/1946
Ngày hiệu lực 08/06/1946
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lực Không còn phù hợp
Cập nhật 12 năm trước
Download văn bản 74

Lược đồ văn bản

Sắc lệnh 74 cử Nguyễn Văn Định giữ Đổng lý Văn phòng Bộ giao thông công chính


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Sắc lệnh 74 cử Nguyễn Văn Định giữ Đổng lý Văn phòng Bộ giao thông công chính
Loại văn bản Sắc lệnh
Số hiệu 74
Cơ quan ban hành Chủ tịch nước
Người ký Hồ Chí Minh
Ngày ban hành 24/05/1946
Ngày hiệu lực 08/06/1946
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lực Không còn phù hợp
Cập nhật 12 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

  • 24/05/1946

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 08/06/1946

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực