Sắc lệnh 75

Sắc lệnh số 75 về việc tổ chức Bộ tài chính do Chủ tịch Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Sắc lệnh 75 tổ chức Bộ tài chính


CHÍNH PHỦ
---------

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------------

Số: 75

Hà Nội, ngày 29 tháng 5 năm 1946

 

SẮC LỆNH

CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Chiểu chi Sắc lệnh số 57 ngày 3/5/46 ấn định quy tắc tổ chức cán bộ;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính

Sau khi được Hội đồng Chánh phủ thoả thuận,

SẮC LỆNH:

Điều thứ nhất

Bộ Tài chính gồm có:

A- Văn phòng

B- Các phòng sự vụ

C- Các nha

D- Các cơ quan phụ thuộc

E- Nha Thanh tra Tài chính

F- Ban cố vấn chuyên môn

Điều thứ hai

Trong Văn phòng có phòng bí thư.

a) Phòng bí thư: Nhiệm vụ: tiếp kiến, báo chí, công văn mật, quỹ dự bị.

Phòng bí thư đặt dưới quyền một Bí thư.

b) Văn phòng: Nhiệm vụ: nhận và phân phát công văn tập trung các việc đặc cách, công tác có tính cách chính trị, tham khảo chế độ và cấn đề tài chính.

Văn phòng đặt dưới quyền điều khiển của một Đổng lý Văn phòng. Nếu cần, sẽ có một hay hai Tham chính Văn phòng giúp việc.

Điều thứ ba

Các phòng sự vụ: có tám phòng sự vụ:

1- Phòng nhất: công văn thưởng, thư viện, nhân viên, dụng cụ.

2- Phòng nhì: Ngân sách

3- Phòng ba: kế toán

4- Phòng tư: tế chế, ngân khố. công khai, ngân hàng

5- Phòng năm: lương bổng, hưu bổng

6- Phòng sáu: thuê khoá và các nguồn lợi tức Quốc gia

7- Phòng Bảy: Pháp chế và tố tụng

Một nghị định của Bộ trưởng Bộ Tài chính sẽ ấn định rõ rệt nhiệm vụ các phòng sự vụ nói trên.

Ở mỗi kỳ sẽ có một số tài chính đặt dưới quyền của Giám đốc Tài chính. Giám đốc Tài chính liên lạc trực tiếp với Bộ Tài chính và có nhiệm vụ thi hành những luật lệ về tài chính trong phạm vi Kỳ.

Ở mỗi tỉnh có một Uỷ viên Tài chính phụ trách thi hành những luật lệ tài chính trong phạm vi tỉnh. Uỷ viên ấy thuộc quyền điều khiển của Giám đốc Tài chính Kỳ.

Giám đốc Tài chính Kỳ và Uỷ viên Tài chính tỉnh sẽ do Nghị định của Bộ trưởng Bộ Tài chính bổ sung.

Một nghị định sau sẽ ấn định rõ rệt các nhiệm vụ của cơ quan tài chính các kỳ và các tỉnh.

Các phòng sự vụ và các Giám đốc Tài chính kỳ sẽ đặt dưới quyền điều khiển trực tiếp của Đổng lý sự vụ. Nếu cần sẽ đạt thêm phó Đổng lý sự vụ để giúp việc.

Điều thứ tư

Các nha: có năm nha:

1. Nha Thuế quan và thuế gián thu

2. Nha Trước bạ công sản và điền thổ

3. Nha Thuế trúc thu

4. Nha Ngân kho

5. Nha Hưu Bong

Các nha sẽ thuộc quyền trực tiếp ông Bộ trưởng.

Mỗi nha có nghị định riêng ấn định nhiệm vụ và tổ chức.

Điều thứ năm

Các cơ quan phụ thuộc:

a. Số Dua Tien

b. Cơ quan ấn loạt

Một nghị định sẽ ấn định sự tổ chức và quản trị các cơ quan này.

Điều thứ sáu

Nha Thanh tra Tài chính

Nhiệm vụ của Nha Thanh tra Tài chính sẽ do một nghị định ấn định sau.

Nha Thanh tra Tài chính đạt dưới quyền ông Tổng Thanh tra Tài chính.

Điều thứ bảy

Ban cố vấn chuyên môn

Sẽ có một nghị định thiết lập một ban Cố vấn chuyên môn.

Điều thứ tám

Bộ trưởng Bộ Tài chính có nhiệm vụ thi hành Sắc lệnh này.

 

Hồ Chí Minh

(Đã ký)

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 75

Loại văn bảnSắc lệnh
Số hiệu75
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành...
Ngày hiệu lực...
Ngày công báo...
Số công báoSố 23
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Sắc lệnh 75 tổ chức Bộ tài chính


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Sắc lệnh 75 tổ chức Bộ tài chính
        Loại văn bảnSắc lệnh
        Số hiệu75
        Cơ quan ban hànhChủ tịch nước
        Người kýHồ Chí Minh
        Ngày ban hành...
        Ngày hiệu lực...
        Ngày công báo...
        Số công báoSố 23
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

           Văn bản hợp nhất

            Văn bản gốc Sắc lệnh 75 tổ chức Bộ tài chính

            Lịch sử hiệu lực Sắc lệnh 75 tổ chức Bộ tài chính