Sắc lệnh 75

Sắc lệnh số 75VN/CC về việc trưng tập công chức do Chủ tịch Chính phủ ban hành

Sắc lệnh 75VN/CC trưng tập công chức đã được thay thế bởi Sắc lệnh 200/SL coi công chức thời kỳ kháng chiến bị trưng tập và được áp dụng kể từ ngày 23/07/1948.

SẮC LỆNH

CỦA CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ LÂM THỜI SỐ 75VN/CC NGÀY 17 THÁNG 12 NĂM 1945

CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Chiểu chi Sắc lệnh số 68 ngày 30 tháng 11 năm 1945, định thể lệ về việc trưng dụng, trưng thu và trưng tập,

Xét vì trong thời kỳ kháng chiến, cần phải động viên tất cả các lực lượng,

Chiểu theo lời đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ,

Sau khi Hội đồng Chính phủ đã thoả thuận,

RA SẮC LỆNH:

Điều thứ nhất: Trong thời kỳ kháng chiến và cho tới khi có lệnh mới, tất cả viên chức tòng sự tại các Công sở trong toàn cõi Việt Nam, đều coi như bị trưng tập: trừ khi được lệnh trên cho phép nghỉ việc, các viên chức bất cứ thuộc hạng nào đều phải giữ chức vụ mình ở nơi đương làm việc, và khi nào nhận được lệnh trên bổ dụng đi nơi khác, đều phải đi nhậm chức ngay ở nơi đó.

Điều thứ hai: Khi viên chức tòng sự tại một công sở thuộc Bộ nào không tuân theo Sắc lệnh này, sẽ bị truy tố trước Toà án, do đề nghị của Bộ trưởng Bộ ấy, sau khi thoả hiệp cùng Bộ trưởng Bộ Nội vụ, để trừng phạt theo Điều thứ 12 nói trong Sắc lệnh số 68, ngày 30 tháng 11 năm 1945.

Điều thứ ba: Các Bộ trưởng các Bộ chịu uỷ nhiệm thi hành Sắc lệnh này.

 

Hồ Chí Minh

(Đã ký)

 

 

Thuộc tính văn bản 75
Loại văn bản Sắc lệnh
Số hiệu 75
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 17/12/1945
Ngày hiệu lực 01/01/1946
Ngày công báo 29/12/1945
Số công báo Số 16
Lĩnh vực Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 23/07/1948
Cập nhật 4 tháng trước
(16/08/2017)

Lược đồ văn bản

Sắc lệnh 75VN/CC trưng tập công chức


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Sắc lệnh 75VN/CC trưng tập công chức
Loại văn bản Sắc lệnh
Số hiệu 75
Cơ quan ban hành Chủ tịch nước
Người ký Hồ Chí Minh
Ngày ban hành 17/12/1945
Ngày hiệu lực 01/01/1946
Ngày công báo 29/12/1945
Số công báo Số 16
Lĩnh vực Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 23/07/1948
Cập nhật 4 tháng trước
(16/08/2017)

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản hợp nhất