Sắc lệnh 76

Sắc lệnh số 76 về việc tổ chức chính quyền nhân dân ở các thị xã và thành phố do Chủ tịch nước ban hành, để sửa đổi Điều thứ 2 Sắc lệnh số 77 ngày 21 tháng 12 năm 1945 tổ chức chính quyền nhân dân ở các thị xã và thành phố

SẮC LỆNH

CỦA CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ SỐ 76 NGÀY 29 THÁNG 5 NĂM 1946

CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Chiểu theo Sắc lệnh số 63 ngày 22 tháng 11 năm 1945 tổ chức chính quyền nhân dân ở các địa phương,

Chiểu theo Sắc lệnh số 77 ngày 21 tháng 12 năm 1945 tổ chức chính quyền nhân dân ở các thị xã và thành phố,

Chiểu theo lời đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ,

Sau khi Hội đồng Chính phủ đã thoả thuận,

RA SẮC LỆNH:

Điều 1: Điều thứ 2 Sắc lệnh số 77 ngày 21-12-1945 kể trên, nay sửa đổi lại như sau này;

"Cách tổ chức chính quyền nhân dân ở các thị xã cũng y như cách tổ chức ở các xã đã định trong Sắc lệnh số 63 ngày 22 tháng 11 năm 1945. Song Uỷ ban hành chính thị xã sẽ chỉ gồm có 3 uỷ viên chính thức (Chủ tịch, Phó Chủ tịch và Thư ký), và hai uỷ viên dự khuyết.

Các thị xã sẽ thuộc thẳng với tỉnh."

Điều 2: Bộ trưởng Bộ Nội vụ thi hành Sắc lệnh này.

 

Hồ Chí Minh

(Đã ký)

 

 

Thuộc tính văn bản 76
Loại văn bản Sắc lệnh
Số hiệu 76
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 29/05/1946
Ngày hiệu lực 13/06/1946
Ngày công báo 08/06/1946
Số công báo Số 23
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Không còn phù hợp
Cập nhật 10 năm trước

Lược đồ văn bản

Sắc lệnh 76 tổ chức chính quyền nhân dân thị xã thành phố sửa đổi Điều 2 Sắc lệnh 77


Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Sắc lệnh 76 tổ chức chính quyền nhân dân thị xã thành phố sửa đổi Điều 2 Sắc lệnh 77
Loại văn bản Sắc lệnh
Số hiệu 76
Cơ quan ban hành Chủ tịch nước
Người ký Hồ Chí Minh
Ngày ban hành 29/05/1946
Ngày hiệu lực 13/06/1946
Ngày công báo 08/06/1946
Số công báo Số 23
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Không còn phù hợp
Cập nhật 10 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản được hợp nhất

Văn bản được căn cứ

Văn bản hợp nhất

 • 29/05/1946

  Văn bản được ban hành

  Trạng thái: Chưa có hiệu lực

 • 08/06/1946

  Văn bản được đăng công báo

  Trạng thái: Chưa có hiệu lực

 • 13/06/1946

  Văn bản có hiệu lực

  Trạng thái: Có hiệu lực