Sắc lệnh 79

Sắc lệnh số 79 về việc giảm 15 phần trăm thuế biểu thuế điền thổ cho nhân dân các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định và Phú Yên trong niên khoá 1946 do Chủ tịch Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ cộng hoà ban hành

SẮC LỆNH

SẮC LỆNH SỐ 79 VỀ ÂN GIẢM 15% BIỂU THUẾ ĐIỀN THỔ CHO NHÂN DÂN CÁC TỈNH QUẢNG NAM, QUẢNG NGÃI, BÌNH ĐỊNH VÀ PHÚ YÊN TRONG NIÊN KHÓA 1946 CỦA CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ SỐ 79 NGÀY 29 THÁNG 5 NĂM 1946

CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Chiểu Sắc lệnh số 78 ngày 29-5-46 ấn định thuế biểu thuế điền thổ ở Trung bộ,

Chiểu lời đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính,

Sau khi Ban Thường trực Quốc hội và Hội đồng Chính phủ đã thoả hiệp,

RA SẮC LỆNH:

Điều thứ nhất

Trong niên khoá 1946 giảm mười lăm phần trăm (15%) thuế biểu thuế điền thổ ấn định trong Sắc lệnh số 78 ngày 29 tháng 5 năm 1946 cho nhân dân các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định và Phú Yên.

Điều thứ hai

Bộ trưởng Bộ Tài chính chịu uỷ nhiệm thi hành.

 

Hồ Chí Minh

(Đã ký)

 

 

Thuộc tính văn bản 79
Loại văn bản Sắc lệnh
Số hiệu 79
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 29/05/1946
Ngày hiệu lực 13/06/1946
Ngày công báo 08/06/1946
Số công báo Số 23
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí, Bất động sản
Tình trạng hiệu lực Không còn phù hợp
Cập nhật 13 năm trước

Lược đồ văn bản

Sắc lệnh 79 giảm 15 % thuế biểu thuế điền thổ nhân dân Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định Phú Yên 1946


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Sắc lệnh 79 giảm 15 % thuế biểu thuế điền thổ nhân dân Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định Phú Yên 1946
Loại văn bản Sắc lệnh
Số hiệu 79
Cơ quan ban hành Chủ tịch nước
Người ký Hồ Chí Minh
Ngày ban hành 29/05/1946
Ngày hiệu lực 13/06/1946
Ngày công báo 08/06/1946
Số công báo Số 23
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí, Bất động sản
Tình trạng hiệu lực Không còn phù hợp
Cập nhật 13 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản được căn cứ

Văn bản hợp nhất

 • 29/05/1946

  Văn bản được ban hành

  Trạng thái: Chưa có hiệu lực

 • 08/06/1946

  Văn bản được đăng công báo

  Trạng thái: Chưa có hiệu lực

 • 13/06/1946

  Văn bản có hiệu lực

  Trạng thái: Có hiệu lực