Sắc lệnh 80/SL

Sắc lệnh số 80/SL về việc chỉ định ông Dương Nga làm uỷ viên trong UBKCHC thành phố Hà nội do Chủ tịch nước ban hành

SẮC LỆNH

CỦA CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ SỐ 80 NGÀY 16 THÁNG 7 NĂM 1949

CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Chiểu Sắc lệnh số 254-SL ngày 19-11-1948 tổ chức chính quyền nhân dân địa phương trong thời kỳ kháng chiến;

Chiểu Sắc lệnh số 37-SL ngày 11-5-1949 tổ chức Uỷ ban kháng chiến hành chính Hà Nội;

Theo đề nghị của Hội đồng Quốc phòng Tối cao;

RA SẮC LỆNH:

Điều 1

Nay chỉ định ông Dương Nga làm uỷ viên trong Uỷ ban kháng chiến hành chính thành phố Hà Nội.

Điều 2

Hội đồng Quốc phòng tối cao chiểu Sắc lệnh thi hành.

 

Hồ Chí Minh

(Đã ký)

 

 

Thuộc tính văn bản 80/SL
Loại văn bản Sắc lệnh
Số hiệu 80/SL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 16/07/1949
Ngày hiệu lực 16/07/1949
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Không còn phù hợp
Cập nhật 11 năm trước
Download văn bản 80/SL

Lược đồ văn bản

Sắc lệnh 80/SL chỉ định Dương Nga uỷ viên UBKCHC Hà nội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Sắc lệnh 80/SL chỉ định Dương Nga uỷ viên UBKCHC Hà nội
Loại văn bản Sắc lệnh
Số hiệu 80/SL
Cơ quan ban hành Chủ tịch nước
Người ký Hồ Chí Minh
Ngày ban hành 16/07/1949
Ngày hiệu lực 16/07/1949
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Không còn phù hợp
Cập nhật 11 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

  • 16/07/1949

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 16/07/1949

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực