Sắc lệnh 81

Sắc lệnh số 81 về việc chi thu của các ngân sách trong năm 1946 do Chủ tịch Chính phủ ban hành

SẮC LỆNH

CỦA CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ LÂM THỜI SỐ 81 NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 1945

CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Xét rằng vì lẽ ngày triệu tập Quốc hội hoãn lại, dự án các ngân sách trong toàn nước Việt Nam không thể đệ trình duyệt y trước ngày 31 tháng 12 năm 1945 và chế độ thuế khoá mới cũng chưa ấn định được;

Chiểu theo lời đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính,

RA SẮC LỆNH:

Điều thứ nhất: Trong khi chờ đợi các ngân sách năm 1946 trong toàn nước Việt Nam được duyệt y, các khoản chi trong năm 1946 tạm theo các số dự chi ghi trong các ngân sách năm 1945.

Điều thứ hai: Các thuế khoá cũng tạm thu theo chế độ hiện hành trong khi chờ đời một chế độ mới được ấn định.

Các khoản chi tiêu không ghi ở các ngân sách năm 1945 cùng các công tác, chỉ được thi hành sau khi đã được duyệt y.

Điều thứ ba: Ông Bộ trưởng Bộ Tài chính và các ông Chủ tịch các Uỷ ban nhân dân địa phương chiểu Sắc lệnh thi hành.

 

Hồ Chí Minh

(Đã ký)

 

 

Thuộc tính văn bản 81
Loại văn bản Sắc lệnh
Số hiệu 81
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 31/12/1945
Ngày hiệu lực 15/01/1946
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lực Không còn phù hợp
Cập nhật 12 năm trước
Download văn bản 81

Lược đồ văn bản

Sắc lệnh 81 chi thu ngân sách 1946


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Sắc lệnh 81 chi thu ngân sách 1946
Loại văn bản Sắc lệnh
Số hiệu 81
Cơ quan ban hành Chủ tịch nước
Người ký Hồ Chí Minh
Ngày ban hành 31/12/1945
Ngày hiệu lực 15/01/1946
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lực Không còn phù hợp
Cập nhật 12 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản được căn cứ

Văn bản hợp nhất

  • 31/12/1945

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 15/01/1946

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực