Sắc lệnh 84/SL

Sắc lệnh số 84/SL về việc đổi tên Hội đồng giảm tô tỉnh và ban giảm tô xã do Chủ tịch nước Việt nam Dân chủ cộng hoà ban hành

Nội dung toàn văn Sắc lệnh 84/SL đổi tên Hội đồng giảm tô tỉnh ban giảm tô xã


SẮC LỆNH

CỦA CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ SỐ 84/SL NGÀY 22 THÁNG 5 NĂM 1950

CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Chiểu Sắc lệnh số 78-SL ngày 14 tháng 7 năm 1949 về việc giảm tô;

Chiểu đề nghị của các ông Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bộ Canh nông và Bộ Tư pháp;

Theo quyết nghị của Hội đồng Chính phủ sau khi Ban thường trực Quốc hội thoả thuận,

RA SẮC LỆNH:

Điều 1: Nay đổi tên Hội đồng giảm tô tỉnh và Ban giảm tô xã thành Hội đồng giảm tô giảm tức tỉnh và Ban giảm tô giảm tức xã.

Điều 2: Thành phần:

Hội đồng giảm tô giảm tức tỉnh:

- Chủ tịch hay Phó Chủ tịch

Uỷ ban kháng chiến hành chính tỉnh Chủ tịch,

- Biện lý toà án nhân dân tỉnh Hội viên,

- 1 đại biểu Liên Việt Việt minh tỉnh Hội viên,

- 4 đại biểu trung nông, bần nông và cố nông có Hội nông dân cứu quốc tỉnh đề cử Hội viên.

Ban giảm tô giảm tức xã:

- Chủ tịch hay Phó Chủ tịch

Uỷ ban kháng chiến hành chính xã, kiêm đại diện Ban Tư pháp xã Trưởng ban,

- 1 đại biểu Liên Việt Việt minh xã Hội viên,

- 3 đại biểu trung nông, bần nông và cố nông có Hội nông dân cứu quốc xã đề cử Hội viên.

Điều 3: Nhiệm vụ:

1- Hội đồng giảm tô giảm tức tỉnh có nhiệm vụ:

a) Về giảm tô: xét xử những vụ tranh tụng về giảm tô, như đã ấn định trong sắc lệnh số 78-SL ngày 14 tháng 7 năm 1949, nghị định 152-NV/P ngày 25 tháng 7 năm 1949 và thông tư số 50-LS ngày 15 tháng 11 năm 194? về giảm tô.

b) Về giảm tức: xét xử những vụ tranh tụng về việc giảm lãi, hoàn và xoá các món nợ cũ.

2- Ban Giảm tô giảm tức xã có nhiệm vụ:

a) Hoà giải và giúp Hội đồng giảm tô giảm tức tỉnh xét các vụ tranh tụng về giảm tô,

b) Hoà giải và giúp Hội đồng giảm tô giảm tức tỉnh xét các việc tranh tụng về giảm lãi, hoàn và xoá các món nợ cũ.

Điều 4: Một thông tư Liên Bộ Nội vụ, Tư pháp, Canh nông sẽ ấn định chi tiết thi hành Sắc lệnh này.

Điều 5: Các ông Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Bộ trưởng Bộ Canh nông chiểu Sắc lệnh thi hành.

 

Hồ Chí Minh

(Đã ký)

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 84/SL

Loại văn bảnSắc lệnh
Số hiệu84/SL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành...
Ngày hiệu lực...
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Quyền dân sự, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 84/SL

Lược đồ Sắc lệnh 84/SL đổi tên Hội đồng giảm tô tỉnh ban giảm tô xã


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Sắc lệnh 84/SL đổi tên Hội đồng giảm tô tỉnh ban giảm tô xã
        Loại văn bảnSắc lệnh
        Số hiệu84/SL
        Cơ quan ban hànhChủ tịch nước
        Người kýHồ Chí Minh
        Ngày ban hành...
        Ngày hiệu lực...
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Quyền dân sự, Thuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Sắc lệnh 84/SL đổi tên Hội đồng giảm tô tỉnh ban giảm tô xã

            Lịch sử hiệu lực Sắc lệnh 84/SL đổi tên Hội đồng giảm tô tỉnh ban giảm tô xã