Sắc lệnh 92

Sắc lệnh số 92 về việc bổ khuyết Điều thứ 2 sắc lệnh số 26 ngày 25 tháng 2 năm 1946 về việc truy tố việc phá hoại công sản do chủ tịch Chính phủ ban hành

SẮC LỆNH

VỀ BỔ KHUYẾT ĐIỀU THỨ 2 SẮC LỆNH SỐ 36 NGÀY 25 THÁNG 02 NĂM 1946 VỀ VIỆC TRUY TỐ VIỆC PHÁ HOẠI CÔNG SẢN CỦA CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ SỐ 92 NGÀY 4 THÁNG 6 NĂM 1946

CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Chiểu Sắc lệnh số 26 ngày 25-2-46 về việc truy tố sự phá huỷ công sản,

Chiểu đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Bộ trưởng Bộ Tư pháp,

Sau khi Hội đồng Chính phủ đã thoả hiệp,

RA SẮC LỆNH:

Điều thứ 1

Nay bổ khuyết điều thứ 2 Sắc lệnh số 26 ngày 25-2-46 kể trên bằng một đoạn thứ 2 sau này:

"Điều thứ 2 ...............

"Những kẻ nào ngăn cản, bất cứ bằng cách nào việc hộ đê của Chính phủ và nhân dân, sẽ bị phạt như kẻ cố ý phá hoại đường đê."

Điều thứ 2

Các Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Nội vụ, Giao thông công chính và Quốc phòng chiểu Sắc lệnh thi hành.

 

Huỳnh Thúc Kháng

(Đã ký)

 

 

Thuộc tính văn bản 92
Loại văn bản Sắc lệnh
Số hiệu 92
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 04/06/1946
Ngày hiệu lực 19/06/1946
Ngày công báo 15/06/1946
Số công báo Số 24
Lĩnh vực Trách nhiệm hình sự
Tình trạng hiệu lực Không còn phù hợp
Cập nhật 12 năm trước

Lược đồ văn bản

Sắc lệnh 92 bổ khuyết sắc lệnh 26 truy tố việc phá hoại công sản


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Sắc lệnh 92 bổ khuyết sắc lệnh 26 truy tố việc phá hoại công sản
Loại văn bản Sắc lệnh
Số hiệu 92
Cơ quan ban hành Chủ tịch nước
Người ký Huỳnh Thúc Kháng
Ngày ban hành 04/06/1946
Ngày hiệu lực 19/06/1946
Ngày công báo 15/06/1946
Số công báo Số 24
Lĩnh vực Trách nhiệm hình sự
Tình trạng hiệu lực Không còn phù hợp
Cập nhật 12 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản được căn cứ

Văn bản hợp nhất

 • 04/06/1946

  Văn bản được ban hành

  Trạng thái: Chưa có hiệu lực

 • 15/06/1946

  Văn bản được đăng công báo

  Trạng thái: Chưa có hiệu lực

 • 19/06/1946

  Văn bản có hiệu lực

  Trạng thái: Có hiệu lực