Sắc lệnh 94/SL

Sắc lệnh số 94/SL về việc ấn định lương và phụ cấp cho các nhân viên điều khiển các phòng, sở và ty do Chủ tịch chính phủ Việt nam Dân chủ cộng hoà ban hành

Nội dung toàn văn Sắc lệnh 94/SL ấn định lương phụ cấp nhân viên điều khiển phòng, sở ty


SẮC LỆNH

CỦA CHỦ TỊCH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ SỐ 94/SL NGÀY 22 THÁNG 5 NĂM 1950

CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Chiểu Sắc lệnh số 209-SL ngày 20 tháng 8 năm 1948 ấn định phụ cấp cho nhân viên Văn phòng Chủ tịch Phủ và các Bộ;

Chiểu Sắc lệnh số 40-SL ngày 22 tháng 3 năm 1950 ấn định lương cho các cấp điều khiển tại các Bộ, Nha, Khu và Tỉnh;

Chiểu đề nghị của Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính;

Theo quyết nghị của Hội đồng Chính phủ sau khi Ban thường trực Quốc hội thoả thuận;

RA SẮC LỆNH:

Điều 1: Những người giữ những chức vụ dưới đây được hưởng một khoản lương chính hàng tháng ấn định như sau:

- Văn phòng Chủ tịch Phủ:

Trưởng phòng: một khoản lương bằng giá 55 kg gạo

Phó trưởng phòng: một khoản lương bằng giá 50 kg gạo

- Văn phòng Quốc hội và Thủ tướng Phủ:

Trưởng phòng: một khoản lương bằng giá 55 kg gạo

Phó Trưởng phòng: một khoản lương bằng giá 50 kg gạo

- Văn phòng các Bộ:

Trưởng phòng: một khoản lương bằng giá 53 kg gạo

Phó Trưởng phòng: một khoản lương bằng giá 48 kg gạo

- Các Nha hay Cục:

Trưởng phòng: một khoản lương bằng giá 45 kg gạo

- Các liên khu:

Giám đốc liên khu: một khoản lương bằng giá 53 kg gạo

Phó Giám đốc liên khu: một khoản lương bằng 48 kg gạo

Chánh Văn phòng Uỷ ban kháng chiến hành chính liên khu: một khoản lương bằng giá 50 kg gạo

Trưởng phòng Uỷ ban kháng chiến hành chính liên khu: một khoản lương bằng giá 45 kg gạo

Trưởng phòng các liên khu chuyên môn: một khoản lương bằng giá 40 kg gạo

- Các tỉnh hay thành phố:

Trưởng ty: một khoản lương bằng giá 45 kg gạo

Phó Trưởng ty: một khoản lương bằng giá 40 kg gạo

Chánh Văn phòng Uỷ ban kháng chiến hành chính tỉnh hay thành phố: một khoản lương bằng giá 40 kg gạo

Điều 2: Ngoài khoản lương chính nói ở Điều 1, những người kể trên được hưởng phụ cấp gia đình, khu vực khí hậu xấu và vãng phản như công chức.

Điều 3: Những công chức được bổ nhiệm vào những chức vụ nói trên được giữ lương theo ngạch bậc của mình, nếu số lương này cao hơn lương định ở Điều 1.

Điều 4: Sắc lệnh này thi hành kể từ ngày 1 tháng 5 năm 1950.

Điều 5: Thủ tướng Chính phủ và các Bộ trưởng chiểu Sắc lệnh thi hành.

 

Hồ Chí Minh

(Đã ký)

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 94/SL

Loại văn bảnSắc lệnh
Số hiệu94/SL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành...
Ngày hiệu lực...
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 94/SL

Lược đồ Sắc lệnh 94/SL ấn định lương phụ cấp nhân viên điều khiển phòng, sở ty


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Sắc lệnh 94/SL ấn định lương phụ cấp nhân viên điều khiển phòng, sở ty
        Loại văn bảnSắc lệnh
        Số hiệu94/SL
        Cơ quan ban hànhChủ tịch nước
        Người kýHồ Chí Minh
        Ngày ban hành...
        Ngày hiệu lực...
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Sắc lệnh 94/SL ấn định lương phụ cấp nhân viên điều khiển phòng, sở ty

            Lịch sử hiệu lực Sắc lệnh 94/SL ấn định lương phụ cấp nhân viên điều khiển phòng, sở ty