Sắc lệnh 97/SL

Sắc lệnh số 97/SL về việc cử các ông vào làm uỷ viên hành chính và uỷ viên nhân dân UBKC CK XI do Chủ tịch Chính phủ

SẮC LỆNH

CỦA CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ SỐ 97 NGÀY 3 THÁNG 10 NĂM 1947

CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Chiểu Sắc lệnh số 63 ngày 22-11-1945 và Sắc lệnh số 77 ngày 21-12-1945 tổ chức chính quyền nhân dân và các UBHC.

Chiểu Sắc lệnh số 1-SL ngày 18-12-46 thành lập các Uỷ ban Bảo vệ và Thông lệnh liên bộ số 6-NV/ct ngày 28-12-1946 thi hành Sắc lệnh ấy;

Chiểu Sắc lệnh số 3-NV/ct ngày 28-12-46 tạm hoãn các cuộc tuyển cử vào Hội đồng nhân dân và Uỷ ban Hành chính;

Chiểu Sắc lệnh số 34-SL ngày 19-3-47 và Sắc lệnh số 38-SL ngày 28-3-1947 sửa đổi Sắc lệnh 1-SL ngày 18-12-1946;

Chiểu Sắc lệnh số 78/SL ngày 3-9-47 về thành phần các Uỷ ban Kháng chiến Chiến Khu,

Chiểu đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ;

RA SẮC LỆNH:

Điều 1

Cử các ông sau đây làm uỷ viên hành chính và uỷ viên nhân dân trong Uỷ ban Kháng chiến Chiến khu XI:

Ông Nguyễn Văn Trân, Uỷ viên hành chính

Phan Kế Toại, Uỷ viên nhân dân

Trần Văn Loan, Uỷ viên nhân dân

Nguyễn Văn Xươc, Uỷ viên nhân dân.

Điều 2

Bộ trưởng Bộ Nội vụ chiểu Sắc lệnh thi hành.

 

Hồ Chí Minh

(Đã ký)

 

 

Thuộc tính văn bản 97/SL
Loại văn bản Sắc lệnh
Số hiệu 97/SL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 03/10/1947
Ngày hiệu lực 03/10/1947
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Không còn phù hợp
Cập nhật 10 năm trước
Download văn bản 97/SL

Lược đồ văn bản

Sắc lệnh 97/SL cử uỷ viên hành chính nhân dân UBKC CK XI


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Sắc lệnh 97/SL cử uỷ viên hành chính nhân dân UBKC CK XI
Loại văn bản Sắc lệnh
Số hiệu 97/SL
Cơ quan ban hành Chủ tịch nước
Người ký Hồ Chí Minh
Ngày ban hành 03/10/1947
Ngày hiệu lực 03/10/1947
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Không còn phù hợp
Cập nhật 10 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

  • 03/10/1947

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 03/10/1947

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực