Sắc lệnh 97

Sắc lệnh số 97 về việc tăng gấp đôi các thứ thuế bưu chính, điện tín và điện thoại kể từ ngày 1 tháng 12 năm 1945 do Chủ tịch Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ cộng hoà ban hành

SẮC LỆNH

SẮC LỆNH SỐ 97 VỀ TĂNG GẤP DÔI CÁC THỨ THUẾ BƯU CHÍNH, ĐIỆN TÍN VÀ ĐIỆN THOẠI KỂ TỪ NGÀY 1 THÁNG 12 NĂM CỦA CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ SỐ 87 NGÀY 5 THÁNG 6 NĂM 1946

CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Theo lời đề nghị của ông Bộ trưởng Bộ Giao thông công chính;

Sau khi Hội đồng Chính phủ đã thoả hiệp,

RA SẮC LỆNH:

Điều thứ nhất

Kể từ ngày 1 tháng 12 năm 1945, các thứ thuế bưu chính, điện tín và điện thoại (kể cả tiền thuế bao) đều tăng gấp đôi.

Điều thứ hai

Nghị định ngày 19-11-1945 và các điều khoản ước trước trái với Sắc lệnh này đều bãi bỏ.

Điều thứ ba

Các ông Bộ trưởng Bộ Tài chính và Bộ Giao thông công chính tuỳ theo chức vụ thi hành Sắc lệnh này.

 

Huỳnh Thúc Kháng

(Đã ký)

 

 

Thuộc tính văn bản 97
Loại văn bản Sắc lệnh
Số hiệu 97
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 05/06/1946
Ngày hiệu lực 20/06/1946
Ngày công báo 15/06/1946
Số công báo Số 24
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lực Không còn phù hợp
Cập nhật 11 năm trước

Lược đồ văn bản

Sắc lệnh 97 tăng gấp đôi thuế bưu chính, điện tín điện thoại 1/12/1945


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Sắc lệnh 97 tăng gấp đôi thuế bưu chính, điện tín điện thoại 1/12/1945
Loại văn bản Sắc lệnh
Số hiệu 97
Cơ quan ban hành Chủ tịch nước
Người ký Huỳnh Thúc Kháng
Ngày ban hành 05/06/1946
Ngày hiệu lực 20/06/1946
Ngày công báo 15/06/1946
Số công báo Số 24
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lực Không còn phù hợp
Cập nhật 11 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản được căn cứ

Văn bản hợp nhất

 • 05/06/1946

  Văn bản được ban hành

  Trạng thái: Chưa có hiệu lực

 • 15/06/1946

  Văn bản được đăng công báo

  Trạng thái: Chưa có hiệu lực

 • 20/06/1946

  Văn bản có hiệu lực

  Trạng thái: Có hiệu lực