Sắc lệnh 98

Sắc lệnh số 98 về việc cử ông Nguyễn Thiện Lâu giữ chức Giám đốc Nha thống kê Việt Nam do Chủ tịch Chính phủ ban hành

SẮC LỆNH

CỦA CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ SỐ 98 NGÀY 7 THÁNG 6 NĂM 1946

CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Chiểu theo Sắc lệnh ngày 3-5-1946 đặt quy tắc tổ chức các Bộ;

Chiểu theo Sắc lệnh ngày 6-5-1946 tổ chức Bộ Quốc dân Kinh tế;

Chiểu theo Nghị định ngày 28-5-1946 tổ chức Nha Thông kê Việt Nam;

Chiểu theo lời đền nghị của ông Bộ trưởng Bộ Quốc dân Kinh tế,

Sau khi Hội đồng Chính phủ đã thoả hiệp.

RA SẮC LỆNH:

Điều thứ nhất

Nay cử ông Nguyễn Thiệu Lâu giữ chức Giám đốc Nha Thống kê Việt Nam.

Điều thứ hai

Ông Bộ trưởng Bộ Quốc dân Kinh tế chiểu Sắc lệnh thi hành.

 

Hồ Chí Minh

(Đã ký)

 

 

Thuộc tính văn bản 98
Loại văn bản Sắc lệnh
Số hiệu 98
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 07/06/1946
Ngày hiệu lực 22/06/1946
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Không còn phù hợp
Cập nhật 10 năm trước
Download văn bản 98

Lược đồ văn bản

Sắc lệnh 98 cử ông Nguyễn Thiện Lâu Giám đốc Nha thống kê Việt Nam


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Sắc lệnh 98 cử ông Nguyễn Thiện Lâu Giám đốc Nha thống kê Việt Nam
Loại văn bản Sắc lệnh
Số hiệu 98
Cơ quan ban hành Chủ tịch nước
Người ký Hồ Chí Minh
Ngày ban hành 07/06/1946
Ngày hiệu lực 22/06/1946
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Không còn phù hợp
Cập nhật 10 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản hợp nhất

  • 07/06/1946

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 22/06/1946

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực