Sắc lệnh 190/SL

Sắc lệnh số 190/SL về việc tái nhập Nha Thống kê Bộ Kinh tế do Chủ tịch Chính phủ ban hành

SẮC LỆNH

CỦA CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ SỐ 190 NGÀY 28 THÁNG 5 NĂM 1948

CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Chiểu Sắc lệnh số 61 ngày 6-5-46 tổ chức Bộ Kinh tế,

Chiểu Sắc lệnh ngày 26-11-46 tổ chức Bộ Kinh tế,

Chiểu đề nghị của ông Bộ trưởng Bộ Kinh tế,

Sau khi Hội đồng Chính phủ và Ban Thường trực Quốc hội đã thoả hiệp,

RA SẮC LỆNH:

Điều 1

Nay tái lập Nha Thống kê Bộ Kinh tế.

Điều 2

Một nghị định của Bộ Kinh tế sẽ ấn định chi tiết tổ chức nha ấy.

Điều 3

Ông Bộ trưởng Bộ Kinh tế chiểu Sắc lệnh thi hành.

 

Hồ Chí Minh

(Đã ký)

 

 

Thuộc tính văn bản 190/SL
Loại văn bản Sắc lệnh
Số hiệu 190/SL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 28/05/1948
Ngày hiệu lực 13/06/1948
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Không còn phù hợp
Cập nhật 12 năm trước
Download văn bản 190/SL

Lược đồ văn bản

Sắc lệnh số 190/SL tái nhập Nha Thống kê Bộ Kinh tế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Sắc lệnh số 190/SL tái nhập Nha Thống kê Bộ Kinh tế
Loại văn bản Sắc lệnh
Số hiệu 190/SL
Cơ quan ban hành Chủ tịch nước
Người ký Hồ Chí Minh
Ngày ban hành 28/05/1948
Ngày hiệu lực 13/06/1948
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Không còn phù hợp
Cập nhật 12 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

  • 28/05/1948

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 13/06/1948

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực