Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN3153:1979

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 3153:1979 về Hệ thống tiêu chuẩn an toàn lao động - Các khái niệm cơ bản - Thuật ngữ và định nghĩa

Nội dung toàn văn Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 3153:1979 về Hệ thống tiêu chuẩn an toàn lao động - Các khái niệm cơ bản - Thuật ngữ và định nghĩa


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

TCVN 3153:1979

HỆ THỐNG TIÊU CHUẨN AN TOÀN LAO ĐỘNG-CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN - THUẬT NGỮ VÀ ĐỊNH NGHĨA

Occupational safety standard system - Basic concepts - Terms and definitions

Tiêu chun này quy định các thuật ngữ và định nghĩa của nhng khái niệm cơ bản thuộc lĩnh vực an toàn lao đng trong sản xuất.

Thuật ngữ

Định nghĩa

1.An toàn lao động

Tình trạng điu kiện lao động không gây ra sự nguy him trong sản xut.

2.Điều kiện lao động

Tng th các yếu tố về kinh tế, xã hội, t chức, kỹ thuật, tự nhiên th hiện qua quá trình công nghệ, công cụ lao động, đối tượng lao động, môi trường lao động, con người lao động và sự tác động qua lại giữa chúng tạo nên những điều kiện cn thiết cho hoạt động của con người trong quá trình sản xuất.

3.Yêu cu an toànlao động

Các yêu cầu phải thực hin nhằm đảm bảo an toàn lao động.

4. S nguy hiểm trong sản xuất

Khả năng tác động của các yếu tố nguy hiểm và có hại trong sản xuất đối với người lao động.

5. Yếu tố nguy hiểm trong sản xuất

Yếu tố có tác động gây chấn thương cho người lao động trong sản xuất.

6. Yếu t có hại trong sản xuất

Yếu tố có tác động gây bệnh cho người lao động trong sản xuất.

7.An toàn ca thiết bị sản xut

Tính chất của thiết bị đm bảo được tình trạng an toàn khi thực hiện các chc năng đã quy định trong những điu kiện xác địnhvà trong suốt thời gian quy định.

8.An toàn của quá trình sản xut

Tính chất của quá trình sản xuất đảm bảo đượctình trạng an toàn khi thực hiện các thông số đã cho và trong suốt thời gian quyđịnh.

9.Phương tiện bảo vệ ngưi lao động

Phương tiện dùng đ phòng ngừa hoặc làm giảm tác động của c yếu tố nguy him và có hại trong sn xuất đối với người lao động.

10. K thuật an toàn

Hệ thống các biện pháp và phương tiện vtổ chức và kỹ thuật nhằm phòng ngừa sự tác động của các yếu tố nguy him trong sản xuất đối với người lao động.

11. Vệ sinh sản xuất

Hệ thống các biện pháp và phương tiện về t chức, vệ sinh học và kỹ thuật vệ sinh nhằm phòng ngừa sự tác động của các yếu tố có hại trong sản xut đối với ngưi lao động.

12. Bảo hộ lao động

H thống các vănbản luật pháp và các biện pháp tương ứng v t chức, kinh tế- xã hội, k thuật và vệ sinh học nhằm đảm bảo an toàn, bảo vsức khỏe, và khả năng lao động ca con người trong quá trình lao động.

13. Tai nạnlao động

Tai nạn xảy ra gây tác hại đến cơ thể người lao động do tác động của các yếu tố nguy him và có hại trong.sản xuất.

14. Chấnthương

Chấn thương xảy ra đối với ngưi lao động trong sn xuất do không tuân theo các yêu cu v an toàn lao động.

Chú thích: Nhiễm độc cấp tính cũng coi như chấn thương.

15.Bệnh nghề nghiệp

Bnh phát sinh do tác động của điều kiện lao động có hại đối với người lao động.

 

Danh mục thuậtngữ xếp theo A, B, C...

An toàn lao động

An toàn quá trình sản xuất

An toàn thiết bị sản xuất

Bảo hộ lao động

Bệnh nghề nghiệp

Chấn thương sản xuất

Điu kiện lao động

Kỹ thuật an toàn

Phương tiện bo vệ người lao động

Sự nguy hiểm trong sản xuất

Tai nạn lao động

Vệ sinh sản xuất

Yêu cu an toàn lao động

Yếu tố có hại trong sản xuất

Yếu t nguy him trong sản xuất           

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính TCVN TCVN3153:1979

Loại văn bảnTiêu chuẩn Việt Nam
Số hiệuTCVN3153:1979
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành...
Ngày hiệu lực...
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật7 tháng trước
(05/01/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 3153:1979 về Hệ thống tiêu chuẩn an toàn lao động - Các khái niệm cơ bản - Thuật ngữ và định nghĩa


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 3153:1979 về Hệ thống tiêu chuẩn an toàn lao động - Các khái niệm cơ bản - Thuật ngữ và định nghĩa
        Loại văn bảnTiêu chuẩn Việt Nam
        Số hiệuTCVN3153:1979
        Cơ quan ban hànhỦy ban Khoa học kỹ thuật Nhà nước
        Người ký***
        Ngày ban hành...
        Ngày hiệu lực...
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật7 tháng trước
        (05/01/2020)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 3153:1979 về Hệ thống tiêu chuẩn an toàn lao động - Các khái niệm cơ bản - Thuật ngữ và định nghĩa

              Lịch sử hiệu lực Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 3153:1979 về Hệ thống tiêu chuẩn an toàn lao động - Các khái niệm cơ bản - Thuật ngữ và định nghĩa