Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN3904:1984

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 3904:1984 về nhà của các xí nghiệp công nghiệp - Thông số hình học

Nội dung toàn văn Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 3904:1984 về nhà của các xí nghiệp công nghiệp - Thông số hình học


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

TCVN 3904 : 1984

NHÀ CỦA CÁC XÍ NGHIỆP CÔNG NGHIỆP - THÔNG SỐ HÌNH HỌC
Buildings of industrial enterprises - Geometrical parameters

Tiêu chuẩn này quy định các thông số hình học (các kích thước điều hợp cơ bản) của các nhà sản xuất, nhà phụ trợ và các nhà kho một tầng và nhiều tầng của các xí nghiệp công nghiệp và phù hợp với tiêu chuẩn. Điều hợp môđun các kích thước trong xây dựng – Nguyên tắc cơ bản.

Tiêu chuẩn này quy định bước môđun và chiều cao môdunn của các tầng nhà theo hệ vuông góc các toạ độ môđun.

Tiêu chuẩn này bắt buộc áp dụng khi nghiên cứu:

Các định mức, tiêu chuẩn, bộ phận công trình điển hình và các tải liệu tiêu chuẩn khác; Các thiết kế điển hình, thiết kế cá biệt và thiết kế thực nghiệm của ngôi nhà.

Các danh mục, catalô, các thiết kế của kết cấu điển hình và thành phẩm xây dựng;

Các danh mục, catalô, và các thiết kế của thiết bị thay thế các cấu kiện của nhà hoặc thiết bị hợp với các cấu kiện thành một thể thống nhất, các thiết bị có kích thước phù hợp với kích thước của các bộ phận bố trí hình khối và kết cấu của ngôi nhà.

Những trường hợp cá biệt không theo tiêu chuẩn này được quy định trong tiêu chuẩn:

“Điều hợp kích thước theo môđun trong xây dựng - Nguyên tắc cơ bản”

1. Bước môđun

1.1. Bước môđun Bo, Lo của nhả các xí nghiệp công nghiệp phải phù hợp với bảng 1.

Bảng 1

Kiều nhà

Bước môdun Bo,Lo (mm)

Mô dun

Quy định

Cho phép

Một tầng

Đến 12.000

Trên 12.000 đến 36.000

Trên 36.000

30M

60M

60M

15M

30M

-

Nhiều tầng

Đến 12.000

Trên 12.000 đến 18.000

Trên 18.000

30M

60M

60M

15M- 12M

30M

-

1.2. Đối với nhà 1 tầng cho phép dùng bước môđun bội của môđun 12M trong phạm vi đến 7200mm.

1.3. ở tầng trên của nhà nhiều tầng cho phép áp dụng các bước môđun mở rộng đối với các bước môđun của các tầng dưới.

2. Chiều cao môđun tầng nhà

2.1. Chiều cao môđun H0 của tầng nhà các xí nghiệp công nghiệp phải phù hợp với bảng 2.

2.2. Trị số chênh lệch chiều cao nhà phải lấy bằng bội số của môđun 6M, nhưng không nhỏ hơn 1200mm.

Bảng 2

Kiểu nhà

Chiều cao môdun tầng H0 (mm)

Môđun

Quy định

Cho phép

Một tầng

Đến 7200

6m

3M

Trên 7200

12M

6M

Nhiều tầng

Đến 3600

3M

-

Trên 3600

6M

3M

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính TCVN TCVN3904:1984

Loại văn bảnTiêu chuẩn Việt Nam
Số hiệuTCVN3904:1984
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành...
Ngày hiệu lực...
Ngày công báo...
Số công báoCòn hiệu lực
Lĩnh vựcXây dựng
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 3904:1984 về nhà của các xí nghiệp công nghiệp - Thông số hình học


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 3904:1984 về nhà của các xí nghiệp công nghiệp - Thông số hình học
        Loại văn bảnTiêu chuẩn Việt Nam
        Số hiệuTCVN3904:1984
        Cơ quan ban hành***
        Người ký***
        Ngày ban hành...
        Ngày hiệu lực...
        Ngày công báo...
        Số công báoCòn hiệu lực
        Lĩnh vựcXây dựng
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 3904:1984 về nhà của các xí nghiệp công nghiệp - Thông số hình học

              Lịch sử hiệu lực Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 3904:1984 về nhà của các xí nghiệp công nghiệp - Thông số hình học