Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN4560:1988

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4560:1988 về nước thải - phương pháp xác định hàm lượng cặn

Nội dung toàn văn Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4560:1988 về nước thải - phương pháp xác định hàm lượng cặn


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

TCVN 4560:1988

NƯỚC THẢI

PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG CẶN

Waste water

Method for derter mination residue content

Tiêu chuẩn này quy định phương pháp khối lượng xác định cặn trong nước thải ở các dạng sau đây:

Cặn toàn phần;

Cặn qua lọc (chất hoà tan);

Cặn không qua lọc (chất lơ lửng);

Cặn sau khi nung.

1. Phương pháp lấy mẫu và bảo quản lẫu

1.1. Lấy mẫu theo TCVN 4556 – 88

1.2. Mẫu chứa trong chai thủy tinh cần phân tích càng sớm càng tốt. Bảo quản mẫu như mangan và sắc trong phụ lục của TCVN 4556-88. Khối lượng mẫu lấy để phân tích không nhỏ hơn 500 ml.

2. Phương pháp xác định

2.1. Dụng cụ

Tủ sấy;

Lò nung;

Bình hút ẩm;

Bát sứ, chén sứ, chén bạch kim;

Phễu lọc;

Giấy lọc không tro.

2.2. Xác định cặn toàn phần

2.2.1. Cách tiến hành

Lấy một khối lượng mẫu sao cho trong đó có chứa 50 ¸ 250 mg cặn.

Cho nước vào bát sứ dung tích 250 ml dã được sấy ở nhiệt độ 100 – 105oC đến khối lượng không đổi, đặt trên nồi cách thuỷ đến khô kiệt nước. Bát sứ chứa cặn cho vào tủ sấy ở nhiệt độ 100 ¸ 105oC đến khối lượng không đổi. Để nguội ở bình hút ẩm.

Cân ngay sau khi nguội, càng sớm càng tốt (ghi m).

2.2.2. Tính kết quả

Cặn toàn phần (X1) tính bằng mg/l, theo công thức:

Trong đó:

 - khối lượng bát có cặn, mg;

m1 - khối lượng bát không có cặn, mg;

V - Khối lượng nước lấy để nghiên cứu, ml.

Cặn trong bát giữ lại để xác định sau khi nung.

2.3. Xácd dịnh cặn hoà tan (cặn qua lọc)

2.3.1. Cách tiến hành

Lấy một thể tích nước nghiên cứu từ 100 – 250 ml đem lọc. Phần nước lọc được cho vào một bát sứ đã sấy và cân trước, cho bay hơi trên nồi cách thuỷ rồi sấy ở 100 – 105oC cân khối lượng không đổi. Để nguội ở bình hút ẩm. Cân bát có cặn. Ghi kết quả cân được ().

2.3.2. Tính kết quả

Cặn hoà tan (X2) tính bằng mg/l, theo công thức:

Trong đó:

 - khối lượng bát có cặn, mg;

m2 - khối lượng bát không có cặn, mg;

V - Khối lượng nước lấy để phân tích, ml.

2.4. Xác định cặn không tan

2.4.1. Cách tiếnh hành

Sấy khô giấy lọc ở cùng một nhiệt độ với nhiệt độ sấy giấy lọc có cặn. Để nguội ở bình hút ẩm sau đó đem cân.

Lấy một khối lượng mẫu nước sao cho lượng cặn cân được không nhỏ hơn 2,5 mg.

Sau khi lọc nước, sấy giấy lọc có cặn trong tủ sấy ở nhiệt độ 100 ¸ 105oC đến khối lượng không đổi. Để nguội ở bình hút ẩm sau đó đem cân.

Lấy một khối lượng mẫu nước sao cho lượng cặn cân được không nhỏ hơn 2,5 mg.

Sau khi lọc nước, sấy giấy lọc có cặn trong tủ sấy ở nhiệt độ 100 ¸ 105oC đến khối lượng không đổi. Để nguội ở bình hút ẩm. Cân ngay sau khi nguội càng sớm càng tốt.

2.4.2. Tính kết quả

2.4.3. Cặn không tan (X3), tính bằng mg/l, tính theo công thức:

Trong đó:

 - giấy lọc có cặn, mg;

m3 - giấy lọc không có cặn, mg;

V - Thể tích nước lấy để phân tích, ml.

2.5. Cặn sau khi nung (cặn cố định)

2.5.1. Cắch tiến hành

Bát có cặn sấy khi thu được ở mục 2.2. chuyển vào chén nung rồi cho vào lò đốt ở 600oC để đốt cháy hết các chất hữu cơ đến tro trắng. Để nguội, cho bát vào bình hút ẩm. Cân bát sau khi nguội hẳn.

5.2. Tính kết quả

Cặn sau khi nung (X4) tính bằng mg/lit, theo công thức:

Trong đó:

 - khối lượng chén có cặn sau khi nung, mg;

m4 - Khối lượng chén nung không có cặn, mg;

V - Lượng nước lấy để phân tích, ml.

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính TCVN TCVN4560:1988

Loại văn bảnTiêu chuẩn Việt Nam
Số hiệuTCVN4560:1988
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành...
Ngày hiệu lực...
Ngày công báo...
Số công báoCòn hiệu lực
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download TCVN TCVN4560:1988

Lược đồ Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4560:1988 về nước thải - phương pháp xác định hàm lượng cặn


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4560:1988 về nước thải - phương pháp xác định hàm lượng cặn
        Loại văn bảnTiêu chuẩn Việt Nam
        Số hiệuTCVN4560:1988
        Cơ quan ban hành***
        Người ký***
        Ngày ban hành...
        Ngày hiệu lực...
        Ngày công báo...
        Số công báoCòn hiệu lực
        Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4560:1988 về nước thải - phương pháp xác định hàm lượng cặn

             Lịch sử hiệu lực Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4560:1988 về nước thải - phương pháp xác định hàm lượng cặn