Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN5541:1991

Nội dung toàn văn Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5541:1991 (ST SEV 1393 – 78) về sản phẩm sữa - bao gói, bảo quản và vận chuyển do Ủy ban Khoa học Nhà nước ban hành


 

tcvn 5541 - 1991

TCVN 5541 - 1991 phù hợp với ST SEV 1393 – 78.

TCVN 5541 - 1991 do Trung tâm Tiêu chuẩn - Chất lượng biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng đề nghị và được Uỷ ban Khoa học Nhà nước ban hành theo quyết định số 654/QĐ ngày 30 tháng 10 năm 1991.

SẢN PHẨM SỮA. BAO GÓI, BẢO QUẢN VÀ VẬN CHUYỂN

Milk products. Packaging, storage and transportation

1. Bao gói

1.1. Vật liệu bao gói, bao bì thương phẩm và vận chuyển sản phẩm sữa phải phù hợp với các qui định hiện hành.

1.1.1. Bao bì thương phẩm

1. Hộp cactông, chất dẻo;

a) Hộp bằng cactông chuyên dùng và cactông thường;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. Tuýp nhôm;

3. Tuýp chất dẻo;

4. Hộp bằng sắt tây tráng thiếc hoặc nhôm;

5. Túi bằng màng mỏng polyme;

6. Túi bằng lá phủ nhôm;

7. Bao bì thuỷ tinh;

8. Lá nhôm;

9. Lá phủ nhôm;

10. Màng mỏng polyme;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

12. Giấy bóng kính;

13. Giấy dầu hoặc giấy quét dầu;

14. Giấy bao gói.

1.1.2. Bao bì vận chuyển và bao bì nhóm

1. Hòm cactông:

a) Bằng cactông thường hoặc cactông không thấm nước;

b) Bằng cactông sóng (uốn nếp).

2. Hòm bằng vật liệu polyme;

3. Hòm gỗ;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

5. Túi giấy;

6. Túi gai;

7. Túi bằng màng mỏng polyme;

8. Túi phủ giấy và polyetylen;

9. Màng CO.

1.2. Yêu cầu đối với vật liệu bao gói và bao bì

1.2.1. Bao bì và vật liệu bao gói phải sạch, không hư hỏng và không có mùi lạ và phải giữ cho sản phẩm không bị bẩn, không bị mất mùi và vị.

1.2.2. Bao bì và vật liệu bao gói phải được bảo quản ở điều kiện đảm bảo giữ được chất lượng của bao bì và vật liệu của bao gói. Trước khi sử dụng phải kiểm tra độ sạch của chúng, không có khuyết tật và không có mùi lạ.

1.3. Những phương pháp bao gói sản phẩm sữa

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Chú thích: Ví dụ để bao gói bơ chưa có bao gói thì dùng giấy dầu hoặc giấy phủ nhôm để lót.

1.3.2. Bao bì vận chuyển được chuẩn bị theo điều 1.3.1. phải được xếp đầy sản phẩm tới dung tích định mức (qui định). Sau đó đóng kín bằng phương pháp phù hợp với kết cấu của bao bì đó.

1.3.3. Sản phẩm sữa phải được đóng gói vào túi, tương ứng với dung tích định mức. Những túi bằng polyme hoặc bằng sàng phủ phải hàn hay buộc miệng túi. Những túi giấy hay túi vải phải được khâu hay buộc để sản phẩm không chảy ra.

1.3.4. Phương pháp bao gói đối với bao gói thương phẩm và bao bì vận chuyển.

a) Xếp bao gói thương phẩm vào bao bì vận chuyển sao cho kín khoảng không trong bao bì đó để không bị xê dịch trong khi vận chuyển.

b) Cần phải đóng kín bao bì bằng phương pháp phù hợp với kết cấu của bao bì.

1.3.5. Việc ký hiệu những bao gói thương phẩm, bao bì nhóm và bao bì vận chuyển phải theo qui định hiện hành.

1.4. Tạo thành các bao kiện vận chuyển

1.4.1. Trang bị

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a) Tấm sàn phẳng 800 x 1200 mm;

b) Tấm sàn phẳng có cột chống 800 x 1200 mm;

c) Tấm sàn dạng hòm 800 x 1200 mm;

d) Các contenơ vạn năng.

1.4.2. Tạo thành các bao kiện vận chuyển bằng cách dùng các tấm sàn phẳng.

Các hộp, hòm hoặc túi đựng sản phẩm sữa được xếp chéo nhau thành chồng lên các tấm sàn tạo thành bao kiện vận chuyển chặt dạng hình khối chữ nhật.

Bao kiện vận chuyển phải bảo vệ để khỏi biến dạng trong thời gian bảo quản và vận chuyển.

1.4.3. Sự tạo thành bao kiện vận chuyển khi dùng tấm sàn dạng hộp và contenơ.

Những sản phẩm có hình dạng đặc biệt và bao gói thương phẩm không cần bao bì nhóm cũng như bao bì vận chuyển sản phẩm sữa được xếp sao cho đầy dung tích các tấm sàn dạng hộp hoặc contenơ.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. Bảo quản

2.1. Qui định chung

Xếp những sản phẩm sữa để bảo quản vào bao bì vận chuyển theo điều 1.3., trường hợp dùng tấm sàn hoặc contenơ, tạo thành bao kiện vận chuyển theo điều 1.4.

2.2. Kho và điều kiện bảo quản

Những sản phẩm sữa phải được bảo quản trong kho có thông gió, sạch mát không bị nấm mốc và có mùi lạ để không bị giảm chất lượng và không bị độc hại.

Điều kiện bảo quản phải tương ứng với các thông số sau đây:

- Độ ẩm tương đối của không khí trong kho chứa không lớn hơn 85%.

- Độ ẩm tương đối của không khí khi bảo quản các sản phẩm sữa bột dùng cho trẻ sơ sinh không được lớn hơn 75%.

2.3. Phương pháp xếp

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3. Vận chuyển

3.1. Phương tiện vận chuyển

Phương tiện vận chuyển dùng để chuyên chở các sản phẩm sữa phải sạch, không có mùi lạ, phải giữ cho sản phẩm không bị nhiễm bẩn, ẩm, không bị ô nhiễm và hư hỏng cũng như chống được những tác động có hại của điều kiện khí quyển: nóng, lạnh, mưa, tuyết bụi …

Phương tiện vận chuyển phải thuận tiện cho việc làm vệ sinh.

3.2. Sắp xếp các sản phẩm sữa vào phương tiện vận chuyển.

Sản phẩm sữa trong bao bì vận chuyển cũng như trong các bao bì tạo thành bao kiện vận chuyển, được xếp vào trong các phương tiện vận chuyển cái nọ sát cái kia sao cho hàng tạo thành khối thống nhất không bị xê dịch.

 

Phụ lục thông tin

Thuật ngữ và định nghĩa

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. Vật liệu bao gói - là những vật liệu để sản xuất bao gói.

3. Bao gói thương phẩm - là bao gói chứa một lượng sản phẩm xác định dùng để bán lẻ.

4. Bao bì nhóm - là bao bì chứa một số nhất định sản phẩm trong bao bì thương phẩm hoặc sản phẩm được bán từng chiếc trong thương nghiệp bán lẻ. Bao bì nhóm do kích thước và tính chất cơ học của nó không thể dùng làm bao bì vận chuyển.

5. Bao bì vận chuyển - là bao bì dùng để vận chuyển và bảo quản sản phẩm không bao gói hoặc đựng trong bao bì thương phẩm và bao bì nhóm.

6. Những phương tiện vận chuyển phù trợ - là những phương tiện dùng để làm dễ dàng cho việc vận chuyển của các bao bì vận chuyển.

1. Tấm sàn

2. Contenơ

3. Tấm sàn có cột nẹp.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính TCVN TCVN5541:1991

Loại văn bảnTiêu chuẩn Việt Nam
Số hiệuTCVN5541:1991
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/10/1991
Ngày hiệu lực...
Ngày công báo...
Số công báoĐã biết
Lĩnh vựcCông nghệ- Thực phẩm
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5541:1991 (ST SEV 1393 – 78) về sản phẩm sữa - bao gói, bảo quản và vận chuyển do Ủy ban Khoa học Nhà nước ban hành


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5541:1991 (ST SEV 1393 – 78) về sản phẩm sữa - bao gói, bảo quản và vận chuyển do Ủy ban Khoa học Nhà nước ban hành
        Loại văn bảnTiêu chuẩn Việt Nam
        Số hiệuTCVN5541:1991
        Cơ quan ban hànhỦy ban Khoa học Nhà nước
        Người ký***
        Ngày ban hành30/10/1991
        Ngày hiệu lực...
        Ngày công báo...
        Số công báoĐã biết
        Lĩnh vựcCông nghệ- Thực phẩm
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5541:1991 (ST SEV 1393 – 78) về sản phẩm sữa - bao gói, bảo quản và vận chuyển do Ủy ban Khoa học Nhà nước ban hành

              Lịch sử hiệu lực Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5541:1991 (ST SEV 1393 – 78) về sản phẩm sữa - bao gói, bảo quản và vận chuyển do Ủy ban Khoa học Nhà nước ban hành

              • 30/10/1991

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực